Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Mgr. Klika Stanislav, CRMA, CIPP/E, CIPM, FIP

Mgr. Klika Stanislav CRMA, CIPP/E, CIPM, FIP

Pracuje pro BDO od roku 2016 a zaměřuje se na vnitřní kontroly, řízení rizik, interní audit a profesní rozvoj interních auditorů. Stanislav získal bohaté zkušenosti v oblasti systémů vnitřního řízení a kontroly ve veřejné správě z hlediska metodického i legislativního a také se podílel na implementaci rámce vnitřní kontroly Solvency II pro pojišťovnictví. Stanislav získal profesionální zkušenosti s interním auditem jako interní auditor a vedoucí útvaru interního auditu v rámci veřejného sektoru. Stanislav Klika je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity.


ostatní lektoři