Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Liška Jan

Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. Liška Jan
Absolvent oboru Komerční elektrotechnika na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni. Auditní činnost vykonává od roku 2007. Působil jako auditor systému jakosti v elektrotechnické výrobě. Od roku 2009 se aktivně věnuje výkonu interních auditů ve veřejné správě a výkonu auditů prostředků ze Strukturálních fondů. Je zastupitelem MČ Praha 14 a má praxi ze správy veřejného i soukromého majetku. V současné době působí jako samostatný interní auditor v Povodí Vltavy, státní podnik. 


ostatní lektoři