Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

RNDr. Žufanová Hana, Ph.D.

RNDr. Žufanová Hana Ph.D.

Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy v Praze. Doktorské studium absolvovala na Filosofické fakultě UK. Od roku 2003 se věnovala problematice zjišťování a hodnocení kvality a nastavení externího evaluačního systému primárního vzdělávání v ČR a aplikaci mezinárodních rámců kvality (CAF, EFQM, CSR) do škol a vzdělávacích zařízení. Od roku  2011 zastává pozici ředitelky odboru interního auditu v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a stala se gestorem pro zajištění úkolů vyplývajících pro resort  ze Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 a Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. Od roku 2012 začala úzce spolupracovat s oddělením boje s korupcí Úřadu vlády České republiky při boji s korupcí ve vlastním úřadu, ale i při implementaci boje s korupcí  do škol a školských zařízení.


ostatní lektoři