Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Mazánková Věra

Ing. Mazánková Věra

Po absolvování Vysoké školy ekonomická v Praze krátká pracovní zkušenost v regionální pobočce Českého statistického úřadu a poté mnohaleté působení na pobočkách a později v ústředích několika bank v tuzemsku, v různých agendách a v různých pracovních pozicích včetně kontrolních a řídicích.
Od r. 2000 až dosud působení v České národní bance, postupně na analytických a metodických pozicích v rámci bankovního dohledu a regulace, respektive (po vstupu ČR do EU, a po integraci dohledu nad finančním trhem do České národní banky v r. 2006) v oblasti regulace finančního trhu a mezinárodní spolupráce. Zde přímé zapojení do procesů přípravy a implementace právních předpisů a dalších regulatorních výstupů týkajících se podnikání na finančním trhu ČR a dohledu nad ním, se specializací mj. na řídicí a kontrolní systém a jeho povinné součásti, včetně kontrolních funkcí. Součástí pracovních působností je také zapojení do procesů přípravy příslušných evropských norem včetně přípravy návrhů souvisejících pozičních stanovisek, výkladů a dalších výstupů v dané oblasti, a dlouhodobé zastupování České národní banky v odborné skupině Evropského orgánu dohledu v bankovnictví (EBA) pro regulaci řídicích a kontrolních systémů – governance. K pracovním působnostem patří také projednávání návrhů nových regulací s osobami působícími na národním finančním trhu, metodická podpora při jejich implementaci a příležitostné lektorské působení.


ostatní lektoři