Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Vácha Petr, CIA

ČD Cargo, a.s.

Ing. Vácha Petr CIA
Narodil se v polovině minulého století. Vystudoval obor elektronické počítače na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Pracoval v různých IT pozicích v hromadných sdělovacích prostředcích a ve státní správě. Byl pedagogem – vedoucím Centra pro informatiku a výpočetní techniku na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Od roku 1996 pracoval v bankovnictví a specializoval se na informační bezpečnost. V roce 2003 přestoupil do interního auditu.  Od roku 2008 pracuje ve společnosti ČD Cargo, a.s. V současnosti je vedoucím interního auditu.


ostatní lektoři