Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Nováková Šárka, MBA

Ing. Nováková Šárka MBA

se věnuje internímu auditu ve veřejné správě od roku 2002 a v současné době působí ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na pozici vedoucí Odboru vnitřního auditu a kontroly. Je členkou ČIIA, kde se podílí na činnosti Výboru sekce veřejné správy, Redakční rady profesního časopisu Interní auditor a Výboru pro certifikaci interních auditorů ve veřejné správě. V roce 2016 dokončila vzdělávací program MBA „Řídicí a kontrolní systém, interní audit“. Šárka má bohaté zkušenosti s realizací interních auditů a veřejnosprávní kontrolou ve zdravotnických, sociálních, kulturních a školských příspěvkových organizacích, které neváhá sdílet.


ostatní lektoři