Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Dr. Šenfeld Antonín, CIA

Dr. Šenfeld Antonín CIA

Je manažerem operačních rizik ve společnosti AXA Česká republika s.r.o., kde odpovídá za rámec systému řízení rizik finanční skupiny AXA v ČR & SK.

Jako interní auditor ve společnosti T-Mobile se spolupodílel na budování útvaru interního auditu. Řídil interní audit v Komerční pojišťovně, kde jeho hlavními úkoly byla změna orientace IA na přidanou hodnotu a ustanovení Výboru pro audit. V DIRECT pojišťovně byl odpovědný za systém řízení rizik a projekt Solventnost II.

Antonín je certifikovaným interním auditorem (CIA), s ČIIA dlouhodobě spolupracuje v oblasti profesních standardů a certifikace.


ostatní lektoři