Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Mgr. Adámková Markéta

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pracovala na pozici advokátní koncipientky v advokátní kanceláří zaměřující se především na oblast občanského a obchodního práva. Od roku 2011 pracuje na odboru práva veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj, od roku 2013 na pozici vedoucí legislativního oddělení, kde se podílí na tvorbě a výkladu zákona o veřejných zakázkách, jakož i na administraci zadávacích řízení.


ostatní lektoři