Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Székelyová Simona, MBA

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v bakalářském oboru veřejná správa, ekonomický magisterský program na Vysoké škole finanční a správní a studijní program MBA pro veřejnou správu. Od roku 2008 se věnuje internímu auditu. Působila ve vedoucí pozici na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, na Ministerstvu vnitra ČR v oblasti interního auditu a auditu strukturálních fondů. Nastavovala řídící a kontrolní systémy finančních nástrojů. Zakládala útvar interního auditu ve Státní tiskárně cenin, státní podnik. Je držitelkou certifikátu interní auditor ve veřejné správě - expert/konzultant v rámci Národního kvalifikačního programu. Členem ČIIA je od roku 2009. Členem Rady ČIIA je od roku 2012. Angažuje se v Sekci veřejné správy ČIIA a podílí se na tvorbě vzdělávacích programů. Zároveň pracuje ve výboru pro certifikaci.  V současné době je předsedkyní a místopředsedkyní 6 výborů pro audit ve státních podnicích. Ve státním podniku NAKIT zastává v útvaru interního auditu seniorní pozici.


ostatní lektoři