Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Kruliš Jiří, PhDr.

Vystudoval Fakultu strojního inženýrství ČVUT Praha a Filosofickou fakultu University Karlovy - obor psychologie. Kromě pracovních pobytů a stáží v Anglii a Německu pracoval v letech 1970 – 1994 ve VÚ bezpečnosti práce v Praze, od roku ve vlastní firmě PREP PRAHA zabývající se poradenskou a expertní činností v oblasti managementu, zejména managementu rizik a lidských zdrojů. Je autorem a spoluautorem několika knih, vysokoškolských učebnic a řady odborných článků.


ostatní lektoři