Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Hartychová Šárka, MPA

Ing. Hartychová Šárka MPA

Od roku 1991 pracovala v ČKD jako ekolog společnosti, od roku 1996 odbor životního prostředí na MěÚ Roudnice nad Labem, od roku 2001 Ministerstvo pro místní rozvoj - rozvoj zemědělství a venkova SAPARD, příprava systému a zajištění regionálního pracoviště Střední Čechy, příprava Společného regionálního operačního programu a Operačního programu Technická pomoc, pracovala jako auditorka Státního fondu životního prostředí ČR, dále byla auditorkou Operačního programu životní prostředí na Ministerstvu životního prostředí. Od roku 2012 vede oddělení kontrol a auditů v odboru fondů EU, který je Řídicím orgánem Operačního programu Životní prostředí. Je dlouholetou členkou ČIIA.


ostatní lektoři