Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Báčová Jana, CIA

Ing. Báčová Jana CIA

Pracuje v České národní bance. Cenné zkušenosti získala v útvarech dohledu nad finančním trhem ČNB, kde se věnovala problematice vnitřních kontrolních systémů, interního a externího auditu. Od r. 2002 do r. 2012 pracovala ve funkci ředitelky samostatného odboru interního auditu ČNB. V období let 2012 – 2015 zastávala pozici ředitelky sekce peněžního a platebního styku ČNB a nyní je na pozici ředitelky sekce kancelář ČNB, kde je mimo jiné zodpovědná za řízení operačních rizik a otázky compliance a corporate governance.  Je držitelkou mezinárodního certifikátu Certified Internal Auditor (CIA) a je certifikována Mezinárodním institutem interních auditorů pro hodnocení kvality interního auditu.
Členkou ČIIA je od r. 2000, od r. 2002 do roku 2008 byla viceprezidentkou ČIIA pro profesní praxi, zodpovědnou zejména za sledování a prosazování nejnovějších trendů v rozvoji profese interního auditu a standardizaci profese v ČR. V této oblasti se též dlouhodobě věnuje na půdě ČIIA přednáškové činnosti.


ostatní lektoři