Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Mgr. Bláha Pavel

Vzdělání:
VŠ, Pedagogická fakulta

Manažerské akreditované studium obor
Bankovní manažer

Kursy:
Management Develompent program
Odborné kursy v rámci bankovních produktů, obchodního jednání a komunikace
Základní a atestační kursy ČIIA pro oblast interního auditu ve veřejné správě

Stáže, programy:
Erste Bank, Vídeň
Člen pracovní skupiny MPSV pro zavedení systému finanční kontroly v resortu MPSV

Publikační činnost:
v časopisech Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
Sborník nakl. Verlag Dasshofer pro účetnictví ve veřejné správě

V současné době působí na Úřadu práce ČR, Krajské pobočce v Českých Budějovicích jako ředitel odboru Kancelář. V rámci Krajské pobočky řídí oblast rozpočtu, účetnictví, veřejných zakázek, služebně právních a pracovně právních vztahů, IT a správy majetku. Zajišťuje poradenské zakázky pro subjekty veřejné sféry, publikační činnost v oblasti veřejných zakázek, řízení rizik, vnitřních kontrolních systémů v různých oborech veřejné sféry.


ostatní lektoři