Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Lalka Ján, CFE

Ján Lalka, Managing Director a zakladateľ Surveilligence, má 12 rokov skúseností s riadením finančných rizík, podnikovými financiami a vyšetrovaním podvodov. Pracoval pre medzinárodnú banku na riadení trhových rizík, pre privátnu skupinu rizikového kapitálu a podieľal sa na reštrukturalizácii strojárskej spoločnosti. Pred založením Surveilligence pôsobil v poradenskej spoločnosti Deloitte.

V rámci svojej praxe sa podieľal sa na mnohých projektoch vyšetrovanie podvodov v Českej republike a Slovensku, Nemecku, Bulharsku, Kosove, Čiernej Hore alebo na Ukrajine.

Ján Lalka vyštudoval Žilinskú univerzitu a získal diplom z dvojročného postgraduálneho štúdia na Academia Istropolitana Nova v Bratislave. Je členom Českého institutu interních auditorů a Asociácie certifikovaných vyšetrovateľov podvodov (Association of Certified Fraud Examiners). Jeho profesijné skúsenosti zahŕňajú napríklad:

  • Participácia na mnohých forenzných projektoch vyšetrovanie podvodov v globálnych a lokálnych spoločnostiach a významných organizáciách štátnej správy ako forenzný audítor a zodpovedný partner za vyšetrovanie. Projekty zahŕňali napríklad komplexné vyšetrovanie podozrení z podvodov, previerky systému proti podvodom, preverovanie korupcie zamestnancov, dátové analýzy, zber a vyhodnocovanie informácií o subjektoch a preverovanie konfliktu záujmov.
  • Prednášanie na mnohých konferenciách a seminároch usporiadaných rešpektovanými inštitúciami na témy týkajúce sa odhaľovania a vyšetrovania podvodov (napr. Association of Certified Fraud Examiners, Vzdelávacom inštitúte národnej banky Slovenska, ASIS, v Českom inštitúte interných audítorov, alebo na Ekonomickej univerzite Bratislava).
  • Publikácie odborných článkov v médiách.


ostatní lektoři