Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Ing. Plevová Petra

Ing. Plevová Petra
Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě. Ve veřejné a státní správě působila více než 15 let.  Od roku 2002 pracovala jako interní auditor na MÚ Kopřivnice, kde od r. 2008 působila na pozici manažera kvality. Od roku 2012 je jednatelem vzdělávací společnosti AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o. Od roku 2008 spolupracuje jako externí lektor ve společnostech ČIIA, Tempo Training & Consulting, s.r.o., TSM, s.r.o., P.Q.M. Lektorskou činnost vykonává také v AGENTUŘE POZNÁNÍ, s.r.o. Její odborností je interní audit, řízení kvality a manažerské dovednosti. Má bohaté zkušenosti s výkonem interního auditu ve veřejné správě, se zaváděním metod risk managementu, řízení kvality, projektového a procesního řízení, strategického plánování ve  státní a veřejné správě a soukromém sektoru. Působí také jako kouč v oblasti osobního růstu, zabývá se zejména vytvářením systémů pro řešení problémů a zdolávání životních překážek.


ostatní lektoři