Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Mgr. Orság František, CIA

Ministerstvo vnitra ČR

Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci a postgraduálních studií tamtéž a na Univerzitě Karlově v Praze. Původním povoláním středoškolský profesor matematiky a fyziky. Od roku 1992 začal působit v kontrolní sféře a později interním auditu. Působil v Moravia bance a.s., České spořitelně a.s., OKD, a.s., ŘSD, na Ministerstvu státní kontroly, Nejvyšším kontrolním úřadu, Ministerstvu financí, v České průmyslové zdravotní pojišťovně a nyní pracuje na odboru interního auditu a kontroly na Ministerstvu vnitra. Jako OSVČ působil v oboru poradenství pro nastavení kontrolních a auditních systémů a jejich metodiku. Je zakládajícím členem ČIIA, od roku 1998 je členem IIA a od roku 2002 držitelem označení CIA. Pracoval v radě ČIIA, od roku 1998 do roku 2002, a to ve výboru pro profesní rozvoj, a pak v letech 2010–2014. Od roku 2014 pracuje v Kontrolní komisi ČIIA jako její předseda a v současnosti jako její člen. Aktivně se podílel na rozběhu dlouhodobého vzdělávání auditorů a certifikace IA v češtině. V minulém období se angažoval ve vytvoření a fungování Sekce veřejné správy ČIIA a působí jako lektor dlouhodobých atestačních i krátkodobých kurzů pořádaných ČIIA o výběru vzorků a analýzách získaných dat, v oblasti metodiky řízení rizik a zpracování a prezentace auditorské práce. 


ostatní lektoři