Zapsaná mediátorka, jednatelka Institutu pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.

Kvalifikace:

Zkušenosti: