Absolvent VŠE Praha (specializace podniková ekonomika a management a personální řízení). Praxe v oblasti auditu a kontroly v soukromé i veřejné sféře. V současnosti auditor v Odboru auditu drobného bankovnictví v České Spořitelně a.s. Lektorská činnost pro ČIIA od r. 2008.