NOVÉ Komplexní vzdělávání

NOVÉ Komplexní vzdělávání představuje ucelený systém vzdělávání interního auditora, který jej provází jeho celým profesním životem. Vzdělávání je koncipováno tak, aby pokrylo všechny základní potřeby interních auditorů pro rozvoj jejich auditorských kompetencí. Metodicky vychází z konceptu mezinárodní certifikace CIA, konkrétní náplň vzdělávacích bloků však byla uzpůsobena na základě dlouhodobé analýzy trendů a požadavků na vzdělání interních auditorů v České republice.

Vzdělávací cyklus je rozdělen do třech stupňů, interní auditor junior, interní auditor senior a manažer interního auditu. Pro každý stupeň byla vytvořena pevná struktura seminářů z oblastí: rámec pro profesionální praxi interního auditu, proces interního auditu a jeho řízení, nástroje a techniky interního auditu, úloha interního auditu při správě a řízení společnosti, odborné znalosti v oblasti ekonomiky, financí, účetnictví, řízení podniku, informačních technologií, manažerské dovednosti a v neposlední řadě tzv. měkké dovednosti v oblasti komunikace, vyjednávání, motivace a vedení lidí.

NOVÉ Komplexní vzdělávání se zaměřuje především na předávání teoretických poznatků a dovednosti a sdílení praktických zkušeností z oboru interního auditu. Jeho absolvování představuje také dobrý základ pro přípravu na zkoušky CIA, ačkoliv to není jeho primární účel.

Úspěšní absolventi závěrečných testů obdrží certifikát Interní auditor junior, Interní auditor senior a Manažer interního auditu. Získání tohoto osvědčení by mělo být základní profesní certifikací každého interního auditora. Vedle tohoto základu by však interní auditor měl složit i mezinárodní zkoušky CIA.

IV. běh komplexního vzdělávání