Vzdělávání Fórum pro interní auditory

FÓRUM PRO INTERNÍ AUDITORY


Termíny v 1. pololetí 2019:

Datum Přednášející Téma
10. ledna 2019 Ing. Klára Sýkorová Audit kybernetické bezpečnosti dle platné legislativy
14. února 2019 Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. Jak vytvořit etický kodex organizace
14. března 2019
RNDr. Alex Vinšů
Využití myšlenkových map při analýze dat a popisu procesů
DUBNOVÉ FÓRUM - ZMĚNA TERMÍNU A ZAČÁTKU KONÁNÍ!

25. dubna 2019
od 17:00 hodin

Vladimír Krůta, Dipl., Mgmt.
Service desk aneb IT help desk
KVĚTNOVÉ FÓRUM - ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ!
16. května 2019
Ing. Jan Bukovský
Útoky proti IS/IT, obrana proti nim a její audit
13. června 2019
11. července 2019

Začátek fóra: 16.30 hodin
Místo konání: ČIIA, Karlovo náměstí 3, Praha 2, 1. patro
Informace podá: Vendula Bezoušková