Vzdělávání Fórum pro interní auditory

FÓRUM PRO INTERNÍ AUDITORY


Termíny v 1. pololetí 2019:

Datum Přednášející Téma
10. ledna 2019 Ing. Klára Sýkorová Audit kybernetické bezpečnosti dle platné legislativy Více informací: ZDE.
14. února 2019 Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. Jak vytvořit etický kodex organizace
14. března 2019
RNDr. Alex Vinšů
Využití myšlenkových map při analýze dat a popisu procesů
11. dubna 2019
9. května 2019
13. června 2019
11. července 2019

Začátek fóra: 16.30 hodin
Místo konání: ČIIA, Karlovo náměstí 3, Praha 2, 1. patro
Informace podá: Vendula Bezoušková