Vzdělávání Dlouhodobé vzdělávání Akademie ESG Program

Programpondělí
9:00 - 12:00

Ing. Radek Ščotka, MBA (Argeus)


Témata:

ESG RIZIKA A SOUVISLOSTI S POLITIKOU:

 • Úvodní slovo.
 • Co jsou ESG rizika?
 • Týkají se rizika ESG i nás?
 • Zelená dohoda pro Evropu (EU Green Deal).
pondělí
13:00 - 16:00

Mgr. Petr Novotný (Argeus)

Témata:

ESG REPORTY, PRÁVNÍ ZÁKLAD:

 • Jaká data o udržitelnosti budou firmy a investoři reportovat?
 • Nařízení o zveřejňování informací v odvětví finančních služeb.
 • Směrnice o reportování o udržitelnosti (Reforma směrnice o nefinančním reportingu).
 • Taxonomie udržitelných aktivit.
úterý
9:00 - 12:00

Ing. Radek Ščotka, MBA (Argeus)

Témata:

ZELENÁ DOHODA PRO EVROPU:

 • Green Finance.
 • Řízení ESG rizik u nadnárodních firem versus státní instituce.
 • Strategie řízení rizik ESG a risk appetite u různých institucí.
 • Provázanost ESG risk managementu a IA.
 • Nesprávné nastavení ESG Risk Managementu.
 • Případy selhání rizik ESG.

úterý
13:00 - 16:00


Michael Rada (Industry 5.0)
Témata:

ESG A POLITIKA BEZODPADOVÉ SPOLEČNOSTI:

 • INDUSTRY 5.0 v rámci udržitelného rozvoje Evropské Unie.
 • O zero waste v logistice a inovacích.
 • Průmyslová upcyklace.
středa
9:00 - 12:00

Jan Staněk (Electro Dad)

Témata:

POHLED EKONOMA, MANAŽERA A NEZÁVISLÉHO AUTORA:

 • Péče o životní prostředí jako selský rozum.
 • Globální megatrendy a sílící tlak spotřebitelů.
 • Tato dekáda je rozhodně o (ne)schopnosti lidstva zvládat klimatickou krizi.
 • Pohled manažera fondu rizikového kapitálu na ESG.
středa
13:00 - 16:00

Ing. Petra Hajná a Ing. Jiří Jelínek, ACCA (CPI Property Group)
TTémata:

ESG V CPI:

 • Pojetí ESG v CPI Property Group.
 • Implementace Energetického managementu podle ISO 50001.
 • Řízení rizik z pohledu ESG.
 • Interní audit a ESG.
čtvrtek
9:00 - 12:00


Ing. Jana Šorfová (Česká spořitelna)

Témata:

ESG A ČESKÁ SPOŘITELNA:

 • Interní audit v oblasti ESG.
 • Strategie ČS v oblasti udržitelnosti, řízení ESG.
čtvrtek
13:00 - 16:00

Ing. Radek Ščotka, MBA (Argeus)

Témata:

JAK AUDITOVAT ESG A SOUVISEJÍCÍ?

 • Zelené produkty a služby.
 • Rizika udržitelnosti a denní praxe ve společnosti?
 • Umíme řešit nerovnosti, podporujeme sociální soudržnost, integraci a pracovněprávní vztahy?
Závěrečné vyhodnocení.