Vzdělávání Dlouhodobé vzdělávání Akademie ESG O akademii

AKADEMIE ESG


Pod zkratkou ESG jsou zahrnuty názvy 3 oblastí Environment, Social a Governance. Společnosti a organizace budou muset na tyto oblasti reagovat, jiným způsobem vnímat měnící se svět nejen okolo samotných firem, ale i přímo uvnitř, neb řada změn se bude týkat lidských, sociálních vazeb. Vlastníci a vrcholné vedení společností budou myslet jinak, v souladu se strategiemi ESG.

Jsou i instituce, ve kterých působíte, připraveny na ESG změny? Interní audit bude zapojen do procesů ověřování rizik, která jsou spjatá s ESG. Vzrostl počet rizik a příležitostí spojených s ESG oblastmi a cíli udržitelného rozvoje. Téměř každá organizace nyní o odpovědném fungování alespoň uvažuje, některé již se odpovědně a udržitelně i chovají. A jak je to u vás? Pokud chcete více porozumět všem skutečnostem, které souvisí s procesy v oblastech ESG, je tato akademie přesně pro vás.


Aktuální pozvánka: ZDE.Článek Ing. Radka Ščotky, MBA k ESG problematice ZDE.
Přečtěte si článek "Úskalí požadavků a regulace ESG" od garanta akademie Ing. Radka Ščotky, MBA, který vyšel v časopisu Interní auditor v čísle 3/2022.


Videopozvánka na akademii je k dispozici zde:

"ESG vás už nebude překvapovat."
Ing. Radek Ščotka, MBA, odborný garant