Certifikace Mezinárodní certifikace Internal Audit Practitioner (IAP)

ZMĚNY V CERTIFIKACÍCH IIA


Vážené interní auditorky, Vážení interní auditoři,


dovolujeme si vás touto cestou informovat o několika změnách v mezinárodních certifikacích. Změny plánované ze strany Mezinárodního institutu interních auditorů (dále jen IIA) se dotknou certifikačních programů Certified Internal Auditor (CIA), Certification in Risk Management Assurance (CRMA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Certification in Control Self-Assessment (CCSA) a Certified Govermnment Auditing Professional (CGAP) a čekají nás již od ledna roku 2019. V případě, že disponujete některou z těchto mezinárodních certifikací, jste právě v certifikačním procesu anebo o certifikaci uvažujete, věnujte prosím této informaci zvýšenou pozornost.


V případě nejžádanějšího certifikačního programu CIA dojde od ledna 2019 ke změně struktury zkoušek v anglickém jazyce
(viz obrázek č. 1). Od roku 2021 pak nebude možné zkoušky skládat v českém jazyce. Certifikační programy CFSA a CGAP nebudou
od ledna roku 2019 vůbec nabízeny. Zkouška CCSA bude sloučena se zkouškou CRMA.

Základní přehled změn je zobrazen v níže uvedené tabulce č. 1 a dále uvádíme další základní informace a návody, jak postupovat u konkrétních certifikací.

tabulka č. 1

 

CIA
V případě že disponujete certifikací CIA, nic se pro Vás nemění. Požadavky, pro hlášení CPE hodin, zůstávají beze změny. Jestliže uvažujete o registraci do certifikačního programu CIA anebo jste již registrovaný kandidát a skládáte zkoušky, plánované změny se Vás pravděpodobně mohou týkat.

Pokud chcete zkoušky skládat v českém jazyce, jednou z nejzásadnějších změn je právě to, že čeština nebude od října roku 2021 ve zkouškách dostupná. Ač jsme se od počátku roku 2018, kdy nám byla informace sdělena, snažili s IIA o zachování českého jazyka ve zkouškách CIA intenzivně vyjednávat, bohužel bude český jazyk společně s několika dalšími jazyky (např. polština) ze zkoušek odebrán. Od října 2021 budou zkoušky dostupné pouze v aktualizované verzi v angličtině a dalších nabízených jazycích.

Pro kandidáty, kteří skládají zkoušky v angličtině, nastane změna již počátkem roku 2019. IIA provedl analýzu, která ukázala na to, že je třeba obsah a strukturu zkoušky aktualizovat. Důvodem byl i problém s nevyvážeností jednotlivých částí zkoušky a v některých případech i duplikace zahrnutých témat. Detailnější popis změn a harmonogram aktualizace průběžně naleznete na webových stránkách ČIIA.

obrázek č. 1

CIA Exam Part One:                       CIA Exam Part Two:                     CIA Exam Part Three:
Essentials of Internal                     Practice of Internal                      Business Knowledge for
Auditing                                           Auditing                                        Internal Auditing

Více informací na webu The IIA: ZDE.

S platností od 1. září 2019 se zkracuje 4 letá lhůta pro splnění 3 částí zkoušky CIA na 3 roky. Kandidát, který se do certifikačního programu CIA registruje 1. 9. 2019 a později, bude mít na splnění 3 částí zkoušky CIA nově jen 3 roky s možností ročního prodloužení za poplatek ve výši 275 USD bez DPH.


CRMA

Změny v CRMA programu se týkají pouze kandidátů o tento certifikační program nikoli certifikovaných. Při další aktualizaci se zkouška CRMA spojí se zkouškou CCSA a dojde k rozšíření požadavků na znalosti kandidáta o certifikaci.

K aktualizaci certifikace CRMA dojde s platností od 1. října 2021.

Aktualizace se projeví navýšením počtu otázek z původních 100 na 120, k jejichž zodpovězení budete mít nově 150 minut.

Změny nastanou také ve vstupních požadavcích. Nově musí být uchazeč držitelem aktivní certifikace CIA a rovněž musí mít splněno 5 let praxe v business sféře, přičemž z toho min. 2 roky v oblasti interního auditu nebo jeho ekvivalentu. Novinkou je také zkrácení doby způsobilosti a to na 2 roky od registrace.

Aktualizovaný sylabus pro novou verzi zkoušky CRMA (platný od 1. 10. 2020) najdete ZDE.
Sylabus pro současnou verzi zkoušky CRMA (platný do 30. 9. 2020) najdete ZDE.

Více informací na webu IIA.


CGAP, CFSA, CCSA
Pokud disponujete některou z certifikací CGAP, CFSA anebo CCSA, certifikace Vám zůstává a je Vaší povinností každoročně hlásit CPE hodiny pro její udržení.

Pokud jste v současné době registrovaným kandidátem certifikací CGAP, CFSA anebo CCSA platí, že se můžete pokusit o složení zkoušky
do termínu platnosti jejich registrace.Věříme, že Vám tyto informace budou užitečné a v případě potřeby neváhejte kontaktovat kancelář ČIIA.


S pozdravem

Za Radu ČIIA
Mgr. Tomáš Pivoňka, CIA, CRMA, prezident ČIIA
Ing.Petr Hadrava, ACCA, CIA, CISA, CFSA, člen Rady ČIIA

Za kancelář ČIIA
Ing. Daniel Häusler
Bc. Tereza Bubníková