Certifikace Mezinárodní certifikace Změny v certifikacích IIA 2018 - 2020

ZMĚNY V CERTIFIKACÍCH IIA


Vážené interní auditorky, Vážení interní auditoři,


dovolujeme si vás touto cestou informovat o několika změnách v mezinárodních certifikacích. Změny plánované ze strany Mezinárodního institutu interních auditorů (dále jen IIA) se dotknou certifikačních programů Certified Internal Auditor (CIA), Certification in Risk Management Assurance (CRMA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Certification in Control Self-Assessment (CCSA) a Certified Govermnment Auditing Professional (CGAP) a čekají nás již od ledna roku 2019. V případě, že disponujete některou z těchto mezinárodních certifikací, jste právě v certifikačním procesu anebo o certifikaci uvažujete, věnujte prosím této informaci zvýšenou pozornost.


V případě nejžádanějšího certifikačního programu CIA dojde od ledna 2019 ke změně struktury zkoušek v anglickém jazyce
(viz obrázek č. 1). Od roku 2021 pak nebude možné zkoušky skládat v českém jazyce. Certifikační programy CFSA a CGAP nebudou
od ledna roku 2019 vůbec nabízeny. Zkouška CCSA bude sloučena se zkouškou CRMA.

Základní přehled změn je zobrazen v níže uvedené tabulce č. 1 a dále uvádíme další základní informace a návody, jak postupovat u konkrétních certifikací.

tabulka č. 1

 

CIA
V případě že disponujete certifikací CIA, nic se pro Vás nemění. Požadavky, pro hlášení CPE hodin, zůstávají beze změny. Jestliže uvažujete
o registraci do certifikačního programu CIA anebo jste již registrovaný kandidát a skládáte zkoušky, plánované změny se Vás pravděpodobně mohou týkat.

Pokud chcete zkoušky skládat v českém jazyce, jednou z nejzásadnějších změn je právě to, že čeština nebude od ledna roku 2021 ve zkouškách dostupná. Ač jsme se od počátku roku 2018, kdy nám byla informace sdělena, snažili s IIA o zachování českého jazyka ve zkouškách CIA intenzivně vyjednávat, bohužel bude český jazyk společně s několika dalšími jazyky (např. polština) ze zkoušek odebrán. Od ledna 2021 budou zkoušky dostupné pouze v aktualizované verzi v angličtině a dalších nabízených jazycích.

Kandidáti, kteří se registrují do 16. prosince 2019, mohou vykonat zkoušku CIA v českém jazyce dle sylabu 2013, který bude dostupný do 31. 12. 2020. V případě, že kandidát zkoušku nevykoná do konce roku 2020, musí ji poté složit v anglickém jazyce dle sylabu 2019. Pokud se kandidát registruje po 16. prosinci 2019, bude zkoušku CIA vykonávat již v anglickém jazyce dle sylabu 2019.

Pro kandidáty, kteří skládají zkoušky v angličtině, nastane změna již počátkem roku 2019. IIA provedl analýzu, která ukázala na to, že je třeba obsah a strukturu zkoušky aktualizovat. Důvodem byl i problém s nevyvážeností jednotlivých částí zkoušky a v některých případech i duplikace zahrnutých témat. Detailnější popis změn a harmonogram aktualizace průběžně naleznete na webových stránkách ČIIA.

obrázek č. 1

CIA Exam Part One:                       CIA Exam Part Two:                     CIA Exam Part Three:
Essentials of Internal                     Practice of Internal                      Business Knowledge for
Auditing                                           Auditing                                        Internal Auditing

Více informací na webu The IIA: ZDE.

CRMA
Změny v CRMA programu se týkají pouze kandidátů o tento certifikační program nikoli certifikovaných. Při další aktualizaci se zkouška CRMA spojí se zkouškou CCSA a dojde k rozšíření požadavků na znalosti kandidáta o certifikaci. O konkrétním termínu sloučení zkoušek a konkrétních změnách budeme všechny kandidáty informovat, zatím bohužel neznáme detailnější popis a harmonogram.

Více informací na webu The IIA: ZDE.

CGAP, CFSA, CCSA
Pokud disponujete některou z certifikací CGAP, CFSA anebo CCSA, certifikace Vám zůstává a je Vaší povinností každoročně hlásit CPE hodiny pro její udržení.

Pokud jste v současné době registrovaným kandidátem certifikací CGAP, CFSA anebo CCSA platí, že se můžete pokusit o složení zkoušky
do termínu platnosti jejich registrace. Pokud se Vám podaří zkoušku úspěšně složit do 31. prosince 2018 a stanete se certifikovaným, dostanete možnost se posléze registrovat ke zkoušce CIA Challenge Exam (viz. níže).

Registrace k certifikacím CGAP, CFSA anebo CCSA není od 1. ledna 2019 možná. V případě, že nedisponujete certifikací CIA, tak IIA pro Vás připravil CIA Challenge Exam, kterým Vám dává možnost získat certifikaci CIA, a to jednoduše složením jedné zkoušky. Možnost registrace k CIA Challenge Exam je pouze pro certifikované CGAP, CFSA anebo CCSA, kteří jsou aktivní a dále pro ty, kteří se stanou certifikovanými do 31. prosince 2018. Zkouška CIA Challenge Exam byla vyvinuta na základě rozdílů mezi požadavky ke zkouškám CCSA, CGAP a CFSA a požadavky ke zkoušce CIA s důrazem na Mezinárodní rámec profesní praxe IA (IPPF). Registrace k CIA Challenge Exam bude dostupná od dubna 2019 do prosince 2020. Více informací naleznete s blížícím se termínem na našem webu.

Více informací na webu The IIA: ZDE.


Věříme, že Vám tyto informace budou užitečné a v případě potřeby neváhejte kontaktovat kancelář ČIIA.


S pozdravem

Za Radu ČIIA
Mgr. Tomáš Pivoňka, CIA, CRMA, prezident ČIIA
Ing.Petr Hadrava, ACCA, CIA, CISA, CFSA, člen Rady ČIIA

Za kancelář ČIIA
Ing. Daniel Häusler
Tereza Štětinová