Certifikace Mezinárodní certifikace Přípravný kurz

PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠKÁM CIA

Aktuální leták v pdf: ZDE.


I.část  ZÁKLADY INTERNÍHO AUDITU

PROGRAM:
V rámci kurzu přípravy na I. část certifikace CIA se zaměří výuka na témata regulace interního auditu, etický kodex auditora, analýza vnitřních kontrolních mechanismů podniku a rizik, provádění zakázek interního auditu a na nástroje a techniky používané při auditech. Celý sylabus bude přehledně rozdělen do jednotlivých studijních teoretických celků a vždy po teoretické části bude následovat procvičení získaných dovedností formou vzorových otázek ze zkoušky, kde lektorka ukáže přístup k odpovídání otázek. Studenti tak získají v rámci kurzu nejen základní přehled o tématech první části CIA, ale zejména získají k dispozici celkem 100 vzorových otázek včetně řešení. Otázky, které  se nestihnou probrat na kurzu získá student k dispozici pro samostudium.

LEKTOR: Ing. Jan Voříšek, CIA, CGAP

TERMÍN: 30. 9. – 1. 10. 2019

OD – DO: 9 – 17 hodin


CENA:

Člen ČIIA              7 900 Kč (s DPH 9 559)

Nečlen ČIIA          9 900 Kč(s DPH 11 979)

 

 

II.část  PRAXE INTERNÍHO AUDITU

PROGRAM:
V rámci kurzu přípravy na II. část certifikace CIA se zaměří výuka na řízení útvaru interního auditu prostřednictvím strategické a provozní role interního auditu a příprava rizikově zaměřeného plánu; postupy pro řízení jednotlivých zakázek (plánování, dohled, předávání výsledků a sledování výstupů); rizika podvodů a kontrolní a řídicí mechanismy. Celý sylabus bude přehledně rozdělen do jednotlivých studijních teoretických celků a vždy po teoretické části bude následovat procvičení získaných dovedností formou vzorových otázek ze zkoušky, kde lektorka ukáže přístup k odpovídání otázek. Studenti tak získají v rámci kurzu nejen základní přehled o tématech první části CIA, ale zejména získají k dispozici celkem 100 vzorových otázek včetně řešení. Otázky, které  se nestihnou probrat na kurzu získá student k dispozici pro samostudium.

LEKTOR: Ing. Jan Voříšek, CIA, CGAP

TERMÍN: 25. – 26. 11. 2019

OD – DO: 9 – 17 hodin


CENA:

Člen ČIIA              7 900 Kč (s DPH 9 559)

Nečlen ČIIA           9 900 Kč (s DPH 11 979)

 

 

III.část  ZNALOSTI INTERNÍHO AUDITU

PROGRAM:
V rámci kurzu přípravy na III. část certifikace CIA se zaměří výuka na řízení a správu společnosti a podnikatelskou etiku; řízení rizik; organizační struktura včetně podnikatelských procesů a rizik; komunikace; principy řízení a vedení; informační technologie a kontinuita podnikání; finanční řízení; globální podnikatelské prostředí. Celý sylabus bude přehledně rozdělen do jednotlivých studijních teoretických celků a vždy po teoretické části bude následovat procvičení získaných dovedností formou vzorových otázek ze zkoušky, kde lektorka ukáže přístup k odpovídání otázek. Studenti tak získají v rámci kurzu nejen základní přehled o tématech první části CIA, ale zejména získají k dispozici celkem 100 vzorových otázek včetně řešení. Otázky, které  se nestihnou probrat na kurzu získá student k dispozici pro samostudium.

LEKTOR: Ing. Pavel Dlouhý, ACCA (KPMG); Ing. Petr Grešl (Rogit), Ing. Petr Hadrava, FCCA, CIA, CISA, CFSA (Sberbank CZ)

TERMÍN: 2. – 4. 12. 2019

OD – DO: 9 – 17 hodin

 

CENA:

Člen ČIIA              10 900 Kč (s DPH 13 189)
Nečlen ČIIA           12 900 Kč (s DPH 15 609)

Cena zahrunuje výklad lektora, brožurku s otázkami, vč. odpovědí a kompletně zpracované materiály k přípravě na zkoušku.

 

SLEVA:

V případě registrace na všechny 3 části je možné uplatnit 20% SLEVU.
V případě registrace na 2 části je možné uplatnit 10% SLEVU.


MÍSTO KONÁNÍ:

ČIIA
Karlovo nám. 3
120 00 Praha 2


KONTAKT – REGISTRACE:

e-mail: bezouskova@interniaudit.cz