Certifikace Mezinárodní certifikace Další zkoušky

SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY

 

QUALIFICATION IN INTERNAL AUDIT LEADERSHIP

Nová kvalifikace pro budoucí - potenciální kandidáty na pozici vedoucího interního auditu, pro nově zvolené – začínající vedoucí interního auditu nebo již zkušené vedoucí interního auditu.

K dosažení kvalifikace QIAL je potřeba kombinace určitých metod (záleží na kandidátovi, na jaké karierní pozici se nachází): vypracování případové studie, doložení odborné praxe, prezentace, rozhovory.

Realizace je možná formou osobního setkání s řadou hodnotitelů, ale i přes počítač formou videohovorů!

V případě, že přemýšlíte o dalším kroku ve svém karierním postupu, podrobnější informace naleznete právě ZDE.

 

 

CERTIFICATION IN RISK MANAGEMENT ASSURANCE

Získání titulu CRMA pomůže demonstrovat Vaši schopnost poskytovat ujištění ohledně řízení rizik a governance v klíčových procesech, rozšiřovat obzory managementu a výboru pro audit v oblasti konceptů rizik a řízení rizik, zaměřovat se na strategická rizika v organizaci a v neposlední řadě přidávat organizaci hodnotu.

CRMA je určeno pro interní auditory a profesionály v oblasti risk managementu, kteří jsou odpovědní za poskytování služeb v oblastech zahrnujících ujištění o řízení rizik, za procesy řízení a správy společnosti, zajištění jakosti nebo sebehodnocení kontrolních a řídicích mechanismů (CSA). CRMA prokazuje, že jeho držitel je způsobilý v hodnocení dynamických součástí, ze kterých se skládá program řízení rizik a řízení a správy dané společnosti, a že je oprávněn poskytovat v těchto oblastech poradenství a ujištění.

AKTUALIZACE CERTIFIKACE CRMA
U certifikace CRMA dojde s platností od 1. října 2021 k následujícím změnám:
• Zájemce o CRMA certifikaci musí být držitelem aktivní CIA certifikace
• Navýšení počtu otázek – celkem 125 otázek
• Aktualizace sylabu zkoušky CRMA – nový sylabus k dispozici ZDE
• Navýšení doby trvání zkoušky na 150 minut
• Požadovaná praxe – 5 let praxe v oblasti interního auditu nebo v oblasti risk managementu
• Zkrácení doby způsobilosti na 2 roky – od data registrace má kandidát 2 roky na úspěšné splnění programu

Zkouška CRMA je k dispozici pouze v anglickém jazyce. Kandidát zkoušku úspěšně absolvuje v případě dosažení 600 a více bodů z celkových 750 bodů.

Sylabus pro současnou verzi zkoušky CRMA (platný při registraci do programu CRMA do 31. 3. 2021) najdete ZDE.

CRMA Beta Test
Kandidáti, kteří mají zájem o novou verzi zkoušky CRMA a splňují nové požadavky k registraci do programu CRMA, mají možnost účastnit se tzv. Beta testu nové verze zkoušky.
Registrace do programu CRMA je v tomto případě možná od 1. 4. 2021, přičemž samotná zkouška formou Beta testu bude probíhat od 1. 5. – 30. 6. 2021 a to pouze v testovacích centrech, nikoliv online.

V případě Beta testu je registrace do programu zdarma a pro prvních 200 schválených kandidátů je snížen i poplatek za přihlášení ke zkoušce a to na 90 USD bez DPH. Pokud nebudete mezi prvními 200 schválenými kandidáty, poplatek za přihlášení ke zkoušce bude ve výši 445 USD bez DPH pro členy a 580 USD bez DPH pro nečleny IIA.

Výsledky Beta testu budou známy v průběhu září 2021. Kandidát, který Beta test úspěšně absolvuje, získá titul CRMA.
Kandidát, který se registruje do programu CRMA od 1. 4. 2021, ale nezúčastní se Beta testu, si bude moci naplánovat zkoušku s termínem od 1. 10. 2021.

Více informací na webu IIA - ZDE.
Studijní materiály jsou dostupné na webu IIA – ZDE.

V případě dotazů prosím kontaktujte slečnu Bezouškovou.

 


CERTIFICATION IN CONTROL SELF ASSESSMENT®
OBSAH ZKOUŠKY

Registrace byla počátkem ledna 2019 ukončena. Obsah zkoušky bude sloučen se zkouškou CRMA.

CCSA testuje kandidátovo porozumění důležitým základům CSA, procesům a příbuzným oblastem, jako je riziko, kontrolní mechanismy a podnikatelské cíle. Zkouška má jednu část o 115 otázkách - výběr z možností - a pokrývá tyto oblasti:

 1. Fundamenty CSA
 2. Integrace programu CSA
 3. Elementy procesu CSA
 4. Podnikatelské cíle
 5. Identifikace a hodnocení rizika
 6. Teorie a aplikace kontrolních mechanismů

Kandidáti mají 2 hodiny a 55 minut na složení zkoušky.


CERTIFIED FINANCIAL SERVICES AUDITOR®
OBSAH ZKOUŠKY

Od ledna 2019 není možná registrace.

CFSA testuje kandidátovu znalost současné auditní praxe a porozumění problémům interního auditu, rizikům a opatření ve finančním sektoru. Zkouška má jednu část složenou ze 115 otázek - výběr z možností. Prvních 80% otázek se týká těchto čtyř oblastí:

 1. Audit finančních služeb
 2. Audit produktů finančních služeb
 3. Audit procesů finančních služeb
 4. Regulatorní prostředí

Ostatních 20% otázek se týká jedné z oblastí, kterou si kandidát vybral - bankovnictví, pojišťovnictví, cenné papíry.
Kandidáti mají 2 hodiny a 55 minut na složení zkoušky.


CERTIFIED GOVERNMENT AUDITING PROFESSIONAL®
OBSAH ZKOUŠKY

Od ledna 2019 není možná registrace.

CGAP testuje kandidátovy znalosti auditu veřejné správy, porozumění auditním standatdům včetně The IIA's International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing and the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) government auditing standards. Kandidáti, kteří zkoušku skládají v USA, jsou take zkoušeni z Generally Accepted Government Auditing Standards (GAGAS/Yellow Book). Kandidáti mají 2 hodiny a 55 minut na složení zkoušky.
Zkouška má jednu část, která se skládá z 115 otázek - výběr z možností a pokrývá tyto oblasti:

 1. Standardy, řízení společnosti a rizika
 2. Auditní praxe veřejné správy
 3. Auditní techniky a dovednosti ve veřejné správě
 4. Auditní prostředí veřejné správy


VŠECHNY DETAILNÍ INFORMACE KE SPECIÁLNÍM CERTIFIKACÍM NALEZNETE - ZDE.

 

Potřebné dokumenty k registraci: