Certifikace Mezinárodní certifikace Další zkoušky

SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY

 

CERTIFICATION IN RISK MANAGEMENT ASSURANCE

Získání titulu CRMA pomůže demonstrovat Vaši schopnost poskytovat ujištění ohledně řízení rizik a governance v klíčových procesech, rozšiřovat obzory managementu a výboru pro audit v oblasti konceptů rizik a řízení rizik, zaměřovat se na strategická rizika v organizaci a v neposlední řadě přidávat organizaci hodnotu.

CRMA je určeno pro interní auditory a profesionály v oblasti risk managementu, kteří jsou odpovědní za poskytování služeb v oblastech zahrnujících ujištění o řízení rizik, za procesy řízení a správy společnosti, zajištění jakosti nebo sebehodnocení kontrolních a řídicích mechanismů (CSA). CRMA prokazuje, že jeho držitel je způsobilý v hodnocení dynamických součástí, ze kterých se skládá program řízení rizik a řízení a správy dané společnosti, a že je oprávněn poskytovat v těchto oblastech poradenství a ujištění.

AKTUALIZACE CERTIFIKACE CRMA
U certifikace CRMA dojde s platností od 1. října 2021 k následujícím změnám:
Zájemce o CRMA certifikaci musí být držitelem aktivní CIA certifikace.
• Navýšení počtu otázek – celkem 125 otázek.
• Aktualizace sylabu zkoušky CRMA – nový sylabus k dispozici ZDE.
• Navýšení doby trvání zkoušky na 150 minut.
• Požadovaná praxe – 5 let praxe v oblasti interního auditu nebo v oblasti risk managementu.
• Zkrácení doby způsobilosti na 2 roky – od data registrace má kandidát 2 roky na úspěšné splnění programu.

Zkouška CRMA je k dispozici pouze v anglickém jazyce. Kandidát zkoušku úspěšně absolvuje v případě dosažení 600 a více bodů z celkových 750 bodů.

V případě dotazů prosím kontaktujte slečnu Bezouškovou.

 


AUDIT PRACTITIONER PROGRAM (IAP)

Od roku 2020 nabízí Mezinárodní institut interních auditorů (IIA) nový program Audit practitioner, který je určen zejména pro studenty a začínající interní auditory, kterým tak otevírá cestu k mezinárodně uznávané certifikaci CIA. Zkouška se skládá ze 100 otázek typu multiple choice,

na její splnění má kandidát ode dne zahájení registrace 2 roky.

Výhody programu:

 • Kandidát nemusí dokládat pracovní zkušenosti.
 • V ceně poplatku za registraci je přístup k interaktivním zkušebním otázkám.
 • Po úspěšném ukončení programu není potřeba pravidelně hlásit CPE hodiny pro udržení titulu IAP.
 • Držitelé aktivního titulu IAP nemusí dokládat splněné požadavky na vzdělání při registraci do certifikačního programu CIA.

Titul audit practitioner je platný pouze 3 roky. Více informací o programu ZDE.


 

QUALIFICATION IN INTERNAL AUDIT LEADERSHIP

Registrace byla počátkem ledna 2022 ukončena.

Nová kvalifikace pro budoucí - potenciální kandidáty na pozici vedoucího interního auditu, pro nově zvolené – začínající vedoucí interního auditu nebo již zkušené vedoucí interního auditu.

K dosažení kvalifikace QIAL je potřeba kombinace určitých metod (záleží na kandidátovi, na jaké karierní pozici se nachází): vypracování případové studie, doložení odborné praxe, prezentace, rozhovory.

Realizace je možná formou osobního setkání s řadou hodnotitelů, ale i přes počítač formou videohovorů!

V případě, že přemýšlíte o dalším kroku ve svém karierním postupu, podrobnější informace naleznete právě ZDE.

 CERTIFICATION IN CONTROL SELF ASSESSMENT®
OBSAH ZKOUŠKY

Registrace byla počátkem ledna 2019 ukončena. Obsah zkoušky bude sloučen se zkouškou CRMA.

CCSA testuje kandidátovo porozumění důležitým základům CSA, procesům a příbuzným oblastem, jako je riziko, kontrolní mechanismy a podnikatelské cíle. Zkouška má jednu část o 115 otázkách - výběr z možností - a pokrývá tyto oblasti:

 1. Fundamenty CSA
 2. Integrace programu CSA
 3. Elementy procesu CSA
 4. Podnikatelské cíle
 5. Identifikace a hodnocení rizika
 6. Teorie a aplikace kontrolních mechanismů

Kandidáti mají 2 hodiny a 55 minut na složení zkoušky.


CERTIFIED FINANCIAL SERVICES AUDITOR®
OBSAH ZKOUŠKY

Od ledna 2019 není možná registrace.

CFSA testuje kandidátovu znalost současné auditní praxe a porozumění problémům interního auditu, rizikům a opatření ve finančním sektoru. Zkouška má jednu část složenou ze 115 otázek - výběr z možností. Prvních 80% otázek se týká těchto čtyř oblastí:

 1. Audit finančních služeb
 2. Audit produktů finančních služeb
 3. Audit procesů finančních služeb
 4. Regulatorní prostředí

Ostatních 20% otázek se týká jedné z oblastí, kterou si kandidát vybral - bankovnictví, pojišťovnictví, cenné papíry.
Kandidáti mají 2 hodiny a 55 minut na složení zkoušky.


CERTIFIED GOVERNMENT AUDITING PROFESSIONAL®
OBSAH ZKOUŠKY

Od ledna 2019 není možná registrace.

CGAP testuje kandidátovy znalosti auditu veřejné správy, porozumění auditním standatdům včetně The IIA's International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing and the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) government auditing standards. Kandidáti, kteří zkoušku skládají v USA, jsou take zkoušeni z Generally Accepted Government Auditing Standards (GAGAS/Yellow Book). Kandidáti mají 2 hodiny a 55 minut na složení zkoušky.
Zkouška má jednu část, která se skládá z 115 otázek - výběr z možností a pokrývá tyto oblasti:

 1. Standardy, řízení společnosti a rizika
 2. Auditní praxe veřejné správy
 3. Auditní techniky a dovednosti ve veřejné správě
 4. Auditní prostředí veřejné správy