Certifikace Mezinárodní certifikace CPE Informace o CPE

CPE (Continuing Professional Education)

 

Vážení certifikovaní interní auditoři,

rádi bychom Vás upozornili, že do 14. prosince 2021 je potřeba odevzdat hlášení CPE (Kontinuální profesní vzdělávání).
Přesto, že již někteří z Vás obdrželi automaticky vygenerovanou informaci z IIA, podmínky pro hlášení CPE se nemění.

Hlášení se podává v rámci certifikačního systému CCMS.
Nečlenové ČIIA mají hlášení zpoplatněno (120 USD + 21% DPH; bude přepočteno dle aktuálního kurzu), členové mají toto hlášení zahrnuto v ročním členském poplatku.

CIA certifikovaní podávají hlášení v počtu 40 hodin CPE za rok, v případě speciální certifikace (CGAP, CCSA, CFSA, CRMA) je podáváno hlášení v počtu 20 hodin CPE za rok. Držitelé titulu CIA a zároveň speciální certifikace, podávají jedno hlášení ve výši 40 hodin, z nichž alespoň 25% se týká dané specializace.

Požadavky a možné činnosti, které lze zahrnout do hlášení CPE stanovuje Organizační směrnice č. 4:2011 (viz příloha).

V případě, že do 14. prosince nebude hlášení předloženo, popř. nebude uhrazena faktura, která bude vystavena do konce tohoto roku všem nečlenům, bude následovat zařazení do stavu „neaktivní"
(titul CIA nebo ostatní tituly speciální certifikace se nesmí používat!).

 


CPE představuje povinný systém soustavného vývoje, podpory a zdokonalování odborných znalostí a dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro úspěšný výkon odborné profese.

Všechny certifikované osoby jsou odpovědné za:

 • Udržování svých znalostí a dovedností
 • Doplňování svých znalostí a dovedností z hlediska zdokonalování a současného vývoje v oblasti standardů interního auditu, jeho postupů a metod nebo v jejich oblastech specializace (audity státní správy, finanční služby, sebehodnocení řízení a kontroly, nebo ujištění v oblasti řízení rizik).
  Držitelé certifikátů Certified Internal Auditor (CIA), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Financial Services Auditor (CFSA) a Certification in Risk Management (CRMA) musí potvrdit za svou osobu absolvování vyžadovaného počtu hodin průběžného vzdělávání. Je odpovědností každé certifikované osoby zajistit, aby hlášené hodiny CPE byly v souladu s pokyny stanovenými Radou IIA pro profesní certifikaci. Formuláře pro hlášení CPE jsou certifikovanými osobami předkládány jednou ročně v podobě on-line hlášení.Hodiny CPE v daném roce musí být nahlášeny do 31. prosince každého roku.

  Každá certifikovaná osoba by měla v souladu s požadavky CPE být schopna doložit nahlášené hodiny a to prostřednictvím oficiálního certifikátu, nebo potvrzení v podobě oficiálního prohlášení pořadatele vzdělávací akce nebo personalisty, který přihlášku na školení zajišťoval. Tato dokumentace se nepředkládá přímo s hlášením, ale až na vyžádání v případě, že certifikovaný bude vybrán daný rok pro CPE Audit. Taková dokumentace pak musí obsahovat zejména:
  1. Název programu a/nebo popis jeho obsahu.
  2. Datum absolvování.
  3. Místo absolvování kurzu nebo programu.
  4. Pořádající organizace.
  5. Počet CPE hodin za dobu školení dle doporučení pořadatele kurzu.

Podrobnější informace naleznete ve SMĚRNICI - ZDE .

On-line hlášení o splnění podmínek CPE