Certifikace Mezinárodní certifikace CPE

CPE (Continuing Professional Education)

 

Vážení certifikovaní interní auditoři,

rádi bychom Vás upozornili, že do 14. prosince 2022 je potřeba odevzdat hlášení CPE (Kontinuální profesní vzdělávání).

Hlášení se podává v rámci certifikačního systému CCMS.
Nečlenové ČIIA mají hlášení zpoplatněno (120 USD + 21% DPH; bude přepočteno dle aktuálního kurzu), členové mají toto hlášení zahrnuto v ročním členském poplatku.

CIA certifikovaní podávají hlášení v počtu 40 hodin CPE za rok, v případě speciální certifikace (CGAP, CCSA, CFSA, CRMA) je podáváno hlášení v počtu 20 hodin CPE za rok. Od roku 2018 musí každý certifikovaný interní auditor získat 2 CPE hodiny z oblasti etiky. Etika musí být splněna v rámci každého CPE hlášení.

Požadavky a možné činnosti, které lze zahrnout do hlášení CPE stanovuje Organizační směrnice č. 4:2011 (viz příloha).

V případě, že do 14. prosince nebude hlášení podáno, bude certifikace převedena do stavu „neaktivní"
(titul CIA nebo ostatní tituly speciální certifikace se nesmí používat!).
Dodatečně lze CPE hlášení podávat od 2. ledna.

 


CPE představuje povinný systém soustavného vývoje, podpory a zdokonalování odborných znalostí a dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro úspěšný výkon odborné profese.

Všechny certifikované osoby jsou odpovědné za:

 • Udržování svých znalostí a dovedností
 • Doplňování svých znalostí a dovedností z hlediska zdokonalování a současného vývoje v oblasti standardů interního auditu, jeho postupů a metod nebo v jejich oblastech specializace (audity státní správy, finanční služby, sebehodnocení řízení a kontroly, nebo ujištění v oblasti řízení rizik).
  Držitelé certifikátů Certified Internal Auditor (CIA), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Financial Services Auditor (CFSA) a Certification in Risk Management (CRMA) musí potvrdit za svou osobu absolvování vyžadovaného počtu hodin průběžného vzdělávání. Je odpovědností každé certifikované osoby zajistit, aby hlášené hodiny CPE byly v souladu s pokyny stanovenými Radou IIA pro profesní certifikaci.

  Každá certifikovaná osoba by měla v souladu s požadavky CPE být schopna doložit nahlášené hodiny a to prostřednictvím oficiálního certifikátu, nebo potvrzení v podobě oficiálního prohlášení pořadatele vzdělávací akce nebo personalisty, který přihlášku na školení zajišťoval. Tato dokumentace se nepředkládá přímo s hlášením, ale až na vyžádání v případě, že certifikovaný bude vybrán daný rok pro CPE Audit. Taková dokumentace pak musí obsahovat zejména:
  1. Název programu a/nebo popis jeho obsahu.
  2. Datum absolvování.
  3. Pořádající organizace.
  4. Počet CPE hodin za dobu školení dle doporučení pořadatele kurzu.

Podrobnější informace naleznete ve SMĚRNICI - ZDE.

On-line hlášení o splnění podmínek CPE