Certifikace Mezinárodní certifikace CIA Challenge exam

CIA Challenge exam


CIA Challenge exam byla vyvinuta na základě rozdílů mezi požadavky ke zkouškám CCSA, CGAP a CFSA a požadavky ke zkoušce CIA s důrazem na Mezinárodní rámec profesní praxe IA (IPPF). Dává možnost získat certifikaci CIA jednoduše složením jediné zkoušky. Určena je však pouze pro ty kandidáty, kteří do 31. 12. 2018 získali certifikaci CGAP, CFSA nebo CCSA a ještě nedisponují CIA certifikací.
CIA Challenge exam je dostupná v anglickém jazyce a dále také ve španělštině, portugalštině, turečtině, čínštině a japonštině. Registrace je možná do 15. prosince 2020. Samotnou zkoušku pak budou moci registrovaní kandidáti vykonat v termínu do 31. prosince 2020.
Podmínkou je, aby zájemce o CIA Challenge exam zůstal certifikovaný v době, kdy se na zkoušku přihlásí a i tehdy, kdy ji posléze bude vykonávat.
CIA Challenge exam mohou vykonávat i ti kandidáti, kteří se již do certifikačního programu CIA registrovali včetně těch, kteří již úspěšně absolvovali 1 či více částí zkoušky CIA.
Zkouška je složena z celkového počtu 150 otázek, na jejichž splnění mají kandidáti 3 hodiny. V případě neúspěchu je možné zkoušku za poplatek opakovat, avšak nejdříve za 90 dní od předchozího neúspěšného pokusu. Posledním dnem roku 2020 končí možnost CIA Challenge exam vykonat.

Pro více informací kontaktujte slečnu Bezouškovou.