Certifikace Mezinárodní certifikace Certification in Risk Management Assurance (CRMA)

VÍTEJTE V SEKCI CERTIFIKAČNÍ PROGRAM

  • Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy kandidátů na mezinárodní certifikace IIA, osob s mezinárodními certifikacemi IIA a osob s odbornou certifikací interních auditorů z veřejné správy: ZDE.

Existuje mnoho důvodů k získání certifikace IIA. Ať je to punc interního auditu the Certified Internal Auditor® (CIA®) nebo kterákoli ze speciálních odvětvových certifikací je definicí profesionality.

Titul The Certified Internal Auditor® (CIA®) je jedinou globálně akceptovanou certifikací interních auditorů a zůstává standardem, kterým držitelé demonstrují svou kompetenci a profesionalitu na poli interního auditu. Kandidáti opouštějí program obohaceni o vzdělání, zkušenost, informace a podnikatelské nástroje, které mohou okamžitě uplatnit v jakémkoli podnikatelském prostředí nebo společnosti.

The Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®) je určena pro interní auditory a profesionály v oblasti risk managementu, kteří jsou odpovědní za poskytování služeb v oblastech zahrnujících ujištění o řízení rizik, procesy řízení a správy společnosti, zajištění jakosti nebo sebehodnocení kontrolních a řídicích mechanismů (CSA). CRMA prokazuje, že její držitel je způsobilý v hodnocení dynamických součástí, ze kterých se skládá program řízení rizik a řízení a správy dané společnosti, a že je oprávněn poskytovat v těchto oblastech poradenství a ujištění.

Titul The Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®) je respektovanou certifikací pro ty, kteří se věnují CSA. Je měřítkem kandidátových znalostí CSA fundamentů, procesů a příbuzných témat jako je riziko, kontrolní mechanismy a podnikatelské cíle. Je standardem, kterým držitelé demonstrují svou kompetenci a profesionalitu na tomto poli.
Registrace do programu CCSA byla v lednu 2019 ukončena.

Titul The Certified Financial Services Auditor® (CFSA®) CFSA hodnotí znalosti a dovednosti kandidáta v oblasti principů a praxe auditu v bankovním a pojišťovnickém průmyslu a v oblasti finančních služeb a cenných papírů. Kandidáti si mohou pro zkoušku vybrat kteroukoli z těchto oblastí, bez ohledu na své současné zaměstnání. Titul CFSA je respektovanou certifikací pro ty, kteří se věnují finančním službám.
Registrace do programu CFSA byla v lednu 2019 ukončena.

Titul The Certified Government Auditing Professional® (CGAP®) byl navržen speciálně pro auditory, kteří pracují na různých úrovních ve veřejném sektoru - federální/národní, státní/krajská, místní, kvazi-vládní. Navíc je skvělým profesním doporučením, které Vás připravuje a kvalifikuje pro všechny výzvy, kterým v této náročné oblasti čelíte.
Registrace do programu CGAP byla v lednu 2019 ukončena.

Qualification in Internal Audit Leadership® (QIAL®) je nová kvalifikace pro budoucí - potenciální kandidáty na pozici vedoucího interního auditu, pro nově zvolené – začínající vedoucí interního auditu nebo již zkušené vedoucí interního auditu. K dosažení kvalifikace QIAL je potřeba kombinace určitých metod (záleží na kandidátovi, na jaké karierní pozici se nachází): vypracování případové studie, doložení odborné praxe, prezentace, rozhovory.

Internal Audit Practititoner je titul (nikoli certifikace), který je určen zejména pro studenty a začínající interní auditory, kterým tak otevírá cestu k mezinárodně uznávané certifikaci CIA. Titul je platný maximálně 3 roky.