Certifikace Mezinárodní certifikace

VÍTEJTE V SEKCI CERTIFIKAČNÍ PROGRAM ČIIA

Existuje mnoho důvodů ke získání certifikace IIA. Ať je to punc interního auditu the Certified Internal Auditor® (CIA®) nebo kterákoli ze tří speciálních odvětvových certifikací je definicí profesionality.

Titul The Certification in Risk Management Assurance™ (CRMA™) je určen pro interní auditory a ostatní osoby, které se zajímají o ujištění v oblasti řízení rizik. Certifikace umožní auditorům a ostatním profesionálům zaměřeným na řízení rizik, demonstrovat svoji schopnost poskytovat poradenství a ujištění výborům pro audit a výkonnému managementu v oblasti existence a účinnosti řízení klíčových rizik a procesů governance ve společnostech. Certifikace bude nabízena od poloviny roku 2013. Do konce roku 2012 je spuštěn proces uznávání certifikace CRMA.

Titul The Certified Internal Auditor® (CIA®) je jedinou globálně akceptovanou certifikací interních auditorů a zůstává standardem, kterým držitelé demonstrují svou kompetenci a profesionalitu na poli interního auditu. Kandidáti opouštějí program obohaceni o vzdělání, zkušenost, informace a podnikatelské nástroje, které mohou okamžitě uplatnit v jakémkoli podnikatelském prostředí nebo společnosti.

Titul The Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®) je respektovanou certifikací pro ty, kteří se věnují CSA. Je měřítkem kandidátových znalostí CSA fundamentů, procesů a příbuzných témat jako je riziko, kontrolní mechanismy a podnikatelské cíle. Je standardem, kterým držitelé demonstrují svou kompetenci a profesionalitu na tomto poli.

Titul The Certified Financial Services Auditor® (CFSA®) CFSA hodnotí znalosti a dovednosti kandidáta v oblasti principů a praxe auditu v bankovním a pojišťovnickém průmyslu a v oblasti finančních služeb a cenných papírů. Kandidáti si mohou pro zkoušku vybrat kteroukoli z těchto oblastí, bez ohledu na své současné zaměstnání. Titul CFSA je respektovanou certifikací pro ty, kteří se věnují finančním službám.

Titul The Certified Government Auditing Professional® (CGAP®) byl navržen speciálně pro auditory, kteří pracují na různých úrovních ve veřejném sektoru - federální/národní, státní/krajská, místní, kvazi-vládní. Navíc je skvělým profesním doporučením, které Vás připravuje a kvalifikuje pro všechny výzvy, kterým v této náročné oblasti čelíte.

Bez ohledu na to, kterou certifikaci si zvolíte, představuje certifikace IIA Váš závazek vůči profesi interního auditu.

Nový, SNADNĚJŠÍ proces certifikace IIA

Konání certifikační zkoušky IIA je rovněž pohodlnější než kdykoli předtím. Zkoušky IIA se skládají pomocí počítače (CBT). To znamená, že zkoušky se mohou skládat v kterémkoli  zvíce než 400 testovacích center po celém světě, v testovacím jazyce dle Vaší volby, v termínu, který Vám vyhovuje.

IIA vybrala Pearson VUE jako svého počítačového administrátora testů. Person VUE bude proto zajišťovat zkoušky IIA v počítačovém formátu ve schválených centrech Pearson VUE po celém světě. Pearson VUE je světový lídr v globální administraci testů pomocí počítače a jejich investice do technologií zaručují špičkovou bezpečnost a poskytují kandidátům IIA skvělý servis.