Vzdělávání Dlouhodobé vzdělávání Akademie Risk Managementu (ARM) O akademii

AKADEMIE RISK MANAGEMENTU


Ucelený vzdělávací program v oblasti řízení rizik

Akademie risk managementu je navržena jako šestidenní vzdělávací cyklus vzájemně provázaných samostatných seminářů, jejichž cílem je předat účastníkům praktické znalosti řízení jednotlivých typů rizik (operační, finanční, pojistné, ...), přehled stěžejních rámců risk managementu a v neposlední řadě i dovednosti nezbytné při prosazování rizikově zaměřené kultury v dané organizaci. Účastníkům umožní nahlédnout do činností týmů řízení rizik (zejména v bankách a pojišťovnách) a také je vybaví nezbytnými dovednostmi pro posuzování vyspělosti risk managementu (RM) ve své organizaci.

Šíří a pestrostí náplně se v současné době jedná o jediný na českém trhu dostupný program komplexního vzdělávání v oblasti řízení rizik.  Program je také vhodnou přípravou pro uchazeče usilující o získání certifikace v oblasti ujištění o řízení rizik (CRMA).

Kromě výukových materiálů účastníci získají také několik dalších pomůcek:

  • Praktickou pomůcku IPPF "Posuzování přiměřenosti řízení rizik s použitím normy ISO 31 000"

Program je rozdělen do dvou bloků:

  • I. Znalosti a dovednosti RM
  • II. Ujišťovací a poradenské činnosti

Důležitým prvkem programu je případová studie - sestavení programu auditu v oblasti RM (k jejímu vypracování je určen časový prostor mezi oběma bloky). K vypracovaným případovým studiím je poté účastníkům poskytnuta individuální zpětná vazba. Na konci každého bloku účastníci absolvují krátký test, v kterém si sami ověří, jak si osvojili probíraná témata.

URČENO PRO:

  • interní auditory všech úrovní zkušeností, kteří si chtějí zvýšit svoji profesní způsobilost v oblasti řízení rizik
  • pracovníky útvarů risk managementu
  • zájemce o certifikaci CRMA (Certification in Risk Management Assurance)