Vzdělávání Dlouhodobé vzdělávání Anti-fraud akademie Program


Program


I. BLOK

úterý 22.5.
9:00 - 12:00
Martin WRLÍK (MONETA Money bank)
STRATEGIE A PROGRAM ŘÍZENÍ RIZIKA PODVODŮ

Témata:

Základní typy podvodů a používaná terminologie
Současné trendy v oblasti podvodů a jejich statistiky
Strategie řízení rizika podvodů = Jaké podvody chceme řídit

 • Přínosy Strategie - proč je dobré Strategii mít
 • Hlavní komponenty
 • Jak Strategii připravit
 • Hodnocení současného stavu řízení rizika podvodů
 • Akční plány

Program řízení rizika pdovodů = Jak podvody chceme řídit

 • Přínosy Anti-Fraud Programu
 • Jaký je rozdíl oproti strategii řízení rizika podovdů
 • Přístupy k řízení podvodů, "Fraud Management team", orgnaizace, role a odpovědnosti v rámci
 • Oblasti programu - Management, Prevence, detekce, Šetření, Následná opatření, Dohled managementu
 • Zdokumentování programu a jeho prosazení v organizaci
úterý 22.5.
13:00 - 16:00
Martin HÁČEK (MONETA Money Bank)
FRAUD STRATEGIE A PROGRAM V PRAXI

Témata:

Sestavení Fraud Strategie a Programu – praktické cvičení

Přístupy k hodnocení rizik v oblasti Compliance, AML & Fraud

Reportování Fraudových ukazatelů

Vztah mezi problematikou fraud a praním špinavých peněz a vzájemná spolupráce

Diskuze
středa 23.5.
9:00 - 12:00
Jaromír KADĚRA (Provident Financial)
PREVENCE A DETEKCE PODVODŮ

Témata:

Základní stavební kameny prevence podvodů

 • Firemní kultura a "TONE of the TOP"
 • Tone of the Top a jeho projevy (Etický kodex, komunikace, ...)
 • Pojetí Fraud Risk Managementu (2 vs 3 linie obrany) a jeho principy
 • Leadership a Důvěra/Důvěryhodnost a jejich role v rámci prevence podvodů

Prevence podvodů

 • Fraud Risk Management Cycle aneb procesní řízení rizika
 • Procesní prevence pdovodů a její nástroje
 • Technologicko-datová prevence a možné nástroje

Detekce podvodů

 • Přístupy k detekci podvodů (dle typu byznysu)
 • Procesní vs datová detekce/analýza dat a jejich nástroje
 • "Red flag" systémy a příklady detekčních nástrojů
 • Provázanost prevence a detekce
 • Scénáře podvodů aneb přemýšlíme jako podvodník jako klíč k úspěšné prvenci/detekci
 • Synergie v rámci kontrolních a auditních činností
středa 23.5.
13:00 - 16:00
Tomáš HOŘEJŠÍ (MONETA Money Bank)
ŠETŘENÍ PODVODŮ
Témata:

Právní aspekty a následné akce

 • Investigace případu
 • Shromáždění faktů v kontextu na používané metody investigace
 • Investigativní rozhovor
 • Trestní řízení a právní aspekty
 • Procesní opatření pro zamezení opakovaného výskytu podvodu
 • Vazba procesu šetření podvodů n prevenci a detekci podvodů

Nejčastější typy podvodů a jejich prevence, detekce a šetření ve finanční instituci

čtvrtek 24.5.
9:00 - 12:00
Jaroslav JURSA (Pilsner Urquell) a Jiří LIŠKA (Doosan)
NEJČASTĚJŠÍ TYPY PODVODŮ A JEJICH PREVENCE VE VÝROBNÍM POTRAVINÁŘSKÉM PODNIKU

Témata:

Nejčastější typy podvodů a jejich prevence, detekce a šetření ve výrobním potravinářském podniku a v průmyslovém podniku

čtvrtek 24.5.
9:00 - 12:00
František BECKERT (Ministerstvo financí)
PODVODY A JEJICH PREVENCE, DETEKCE A ŠETŘENÍ Z POHLEDU VEŘEJNÉ SPRÁVY A FONDŮ EU
TTémata:

Resortní interní protikorupční program

Řízení rizik a podvody

Protikorupční nástroje a strategie

Specifické požadavky v oblasti podvodů ve fondech EU a příklady z auditní praxe

Auditní přístup - klíčové požadavky a hodnotící kritéria v oblasti prevence proti podvodům

Informační podpora pro protikorupční šetření

 


II. BLOK


úterý
5.6.

9:00 - 16:00

Martin WRLÍK a Ivo STŘEDA (MONETA Money bank)
AUDITUJI PROCES ŘÍZENÍ RIZIKA PODVODŮ / PRACUJI V ÚTVARU ŘÍZENÍ RIZIKA PODVODŮ A JSEM AUDITOVANÝ

Témata:

Strategie auditu, možné přístupy k auditu - jaké jsou varianty cílů, rozsahu/Na jaké oblasti se mi auditor pravděpodobně podívá

Audit "Fraud management" Strategie a programu / Na jaké komponenty řízení rizika podvodů může audit cílit, na co se mě bude auditor ptát, jakou dokumentaci auditor bude požadovat, jaké otázky mi bude klást, na co se mám připravit

Audit konkrétního scénáře podvodu / Jaké scénáře audit pravděpodobně vybere, jaká očekávání bude mít, jaké dokumenty bude vyžadovat, atd.

"Fraud audity" versus audity procesů, kde jedna z oblastí je riziko podvodu / Jak často potkám auditora v procesu, který řídí, co se ode mě bude očekávat

Ukázka auditního programu vpraxi - zaměření interní podvody ve fiannční instituci / Máte na starosti Interní podvody - dovíte se jak se detailně připravit na audit a co zlepšit ještě dříve než audit začn

Workshop:

 • sestavení plánu auditu pro vybraný scénář podvodu
 • diskuze nad úskalími tvorby plánu
středa 6.6.
9:00 - 12:00
Pavla HLADKÁ a Daniel BICAN (ACFE)
David ONDRÁČKA (Transparency International)
ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA PODVODŮ ORGANIZACÍ ZABÝVAJÍCÍMI SE PROBLEMATIKOU PODVODŮ/KORUPCE

Témata:

ACFE Česká republika - představení asociace

Transparency International - Česká republika, o.p.s. - představení společnosti

středa 6.6.
13:00 - 16:00
Branislav KOZMER (Allianz)
POISTNÉ PODVODY

Témata:

Poistné podvody tu, žiaľ, vždy boli a zrejme aj vždy budú, alebo podvod sa netýka len poisťovne, ale aj každého poistenca

Ako správne nastaviť systém riadenia rizika podvodov / poisťovací podvod je ťažké odhaliť a ešte ťažšie dokázať

Systém riadenia a vyšetrovania podvodov v spolupráci s interným auditom

Príklady poistných interných podvodov z praxe - ako napr. správa poistných zmlúv, likvidácia poistných udalostí, sprostredkovanie poistenia, správa platieb
čtvrtek 7.6.
9:00 - 12:00
Ján LALKA (Surveilligence)
ODHAL´OVANIE A VYŠETROVANIE SOFISTIKOVANEJ FINANČNEJ KRIMINALITY
Témata:

Úvod
Aktuálne trendy
Biele goliere ako najväčšia hrozba
Prečo nefunguje prevencia a je ťažké odhaliť zložité schémy
Základy detekcie a vyšetrovania
Zdroje informácií - ako si obstarať dôkazy, používanie elektronických dát, čo sledovať
Príprava na vyšetrovanie
Postupy a nástroje vyšetrovania
Výstup z vyšetrovania - písanie správy
Praktické príklady - 6 prípadových štúdií:
Insolvenčné podvody, komplexné manažérske podvody, úpadkové trestné činy, tunelovanie/ vyvádzanie prostriedkov, falšovanie finančných výkazov, a ďalšie

 • Postupy odhaľovania
 • Charakteristické príznaky schém
 • Popis schém

Záver a diskusia
Bežné chyby pri vyšetrovaní
Odporúčania na prevenciu a detekciu

čtvrtek 7.6.
13:00 - 16:00
Filip VOLAVKA (Surveilligence)
FORENZNÍ DATOVÁ ANALÝZA V PRAXI

Témata:

Přednáška se zaměří na způsoby datové analýzy s nástroji, které má každý interní auditor k dispozici. Na případové studii bude demonstrovaný postup od získání dat, jejich úpravu, analýzu a interpretaci výsledků. Účastníci s vlastním notebookem jsou vítáni.

Přehled testů (nákup, prodej, mzdy, pokladna, banka)

 • převod bankovních výpisů
 • Úprava dat v Exelu
 • Porovnávání podobných jmen - Fuzzy matching
 • Benfordův test
 • Jednoduchá vizualizace

Větší datové sady

 • Reporting v dostupných nástrojích
 • Přímé připojení do databáze

Dotazovací jazyky