Vzdělávání Dlouhodobé vzdělávání Anti-fraud akademie Program

Program

ZÁKLADNÍ MODUL 5. - 6. října 2022

1. den
9:00 - 10:30
Tomáš Kafka (EY)

Témata:

Porozumění riziku podvodu

 • Rizika a dopady podvodů v organizaci.
 • Jak často se s podvodem setkáváme?
 • Podmínky vedoucí k podvodům – trojúhelník podvodu.
 • Integrita organizace – jak je důležitá, co jí podporuje a co jí brání.
1. den
10:45 - 14:15
Filip Zelingr (Letiště Praha)

Témata:

Fraud risk assessment a schémy a red flags typů podvodů – ve finančních a nefinančích institucích

 • Fraud risk management (FRM) ve vztahu k Enterprise risk managementu (ERM) a metody FRM.
 • Analýza procesů a identifikace rizikových míst.
 • Definice detailních podvodných scénářů.
 • Definice a nastavení red flagů pro efektivní detekci podvodů.
 • Typologie podvodů a její vliv na způsob prevence a reakce.
1. den
14:30 - 16:00

Petra Supeková a Jaroslava Kračúnová (Deloitte)

Témata:

Fraud Strategie a Program v praxi

 • Fraud risk management.
 • Anti-fraud program v praxi.
2. den
9:00 - 10:30

Petra Supeková a Jaroslava Kračúnová (Deloitte)
Témata:

Prevence podvodu

 • Firemní kultura a „TONE of the TOP“.
 • Budování funkčního a správně nastaveného firemního compliance programu.
 • TOPO a možnost právnické osoby vyvinit se z trestní odpovědnosti.
2. den
10:45 - 12:15
Kateřina Halásek Dosedělová a Tomáš Sádlik (PricewaterhouseCoopers)
host Filip Zelinger (Letiště Praha)

Témata:

Detekce podvodu – význam datových analýz, analýzy střetu zájmů

 • Význam včasné detekce podvodů a jejich přístupy.
 • Analýza současných metod používaných pro odhalování podvodů.
2. den
12:45 - 14:15

Petra Supeková a Jaroslava Kračúnová (Deloitte)
host Radim Bureš (EY)
TTémata:

Whistleblowing

 • Whistleblowing jako součást kultury organizace.
 • Požadavky Evropské směrnice na ochranu oznamovatelů a česká legislativa.
 • Praktické tipy na zavedení oznamovací linky – výhody oznamovacích platforem.
 • Jsou obavy z whistleblowingu oprávněné? Jak pracovat s oznámeními.
2. den
14:30 - 16:00

Tomáš Hořejší (Moneta Money Bank)
TTémata:

Vyšetřování podezření

 • Příprava na vyšetřování a sestavení plánu vyšetřování a obvyklé postupy.
 • Zajišťování a vyhodnocování důkazů v kontextu na používané metody vyšetřování.
 • Interní vyšetřování vs. trestní řízení (spolupráce s OČTŘ).

 

SPECIALIZAČNÍ MODUL 1 - 2 / 21. - 22. LISTOPADU 2022

1. den
9:00 - 10:30
Jaromír Kaděra (ČSOB)

Témata:

Bankovní / úvěrové podvody/ pojistné podvody

 • Specifika a nejčastější typy podvodů v bance, red flags, kontroly, nápravná opatření.
 • Nástroje prevence a detekce / technologická vs procesní detekce.
 • Case studies (Úvěrový podvod (případ organizované skupiny); Pokladní rozdíl (padělání bankovek na pokladně); Únik bankovního tajemství (citlivé informace zneužité při žalobě); Pojistný podvod; Krádež identity (banka, pojišťovna); Organizované podvody).
1. den
10:45 - 12:15
Pavel Dlouhý (EY)

Témata:

AML

 • Úvod do problematiky a rizikové faktory.
 • AML Compliance program.

1. den
13:00 - 16:00

Ján Lalka (Surveilligence) a Michal Kuděj (Tarpan Partners)

Témata:

Vyvádění majetku z obchodních korporací v úpadku
 • Vyvádění majetku – schémata a případové studie
 • Zkreslování účetnictví úpadců
 • Efektivní postupy detekce a dohledávání vyvedených aktiv
 • Doporučení na prevenci a na vymožení nároků

Včasná detekce firem ve finančních obtížích

 • Early – warning model pro detekci firem ve finančních obtížích
2. den
9:00 - 10:30
Ladislav Smejkal (Dentons)
Témata:

TOPO a právní základ do anti-korupčních programů

 • Hlavní důvody zavedení TOPO.
 • Přičitatelnost a rozdílnost oproti trestní odpovědnosti fyzických osob.
 • Vybraná významná soudní rozhodnutí.
 • Možnost vyvinění a vazba na compliance a protikorupční programy.
2. den
10:45 - 13:00
Vojtech Prerovský (Veolia)

Témata:

Praktické aspekty compliance a anti-korupční programy

 • Jak smysluplně stavět compliance a protikorupční programy?
 • Jak posoudit skutečnou efektivitu compliance programů?
 • ISO37001 certifikace: skutečná ochrana nebo akcelerátor změn?
2. den
14:00 - 16:00

Pavla Holcová (Investigace)
TTémata:

Cross-border investigace – vyvádění aktiv, zapojení významných osob, back ground checky:

 • Kdo jsme?
 • Univerzální struktura na praní peněz, se kterou se setkáváme.
 • Jak vypadají datasety (leaky), ke kterým se dostáváme?
 • Co je na začátku, co je na konci?
 • Od jména ke kauze - jak postupujeme?

 

 

SPECIALIZAČNÍ MODUL 3 - 4 / 29. - 30. LISTOPADU 2022

1. den
9:00 - 12:00
Filip Volavka (Surveilligence)


Témata:

Forenzní datová analýza v praxi

 • Přehled testů (nákup, prodej, mzdy, pokladna, banka) - převod bankovních výpisů, úprava dat v Excelu; Fuzzy matching; Bendfordův test; Jednoduchá vizualizace.
 • Větší datové sady – reporting v dostupných nástrojích, přímé propojení do databáze.
 • Dotazovací jazyky.
1. den
13:00 - 16:00
Jakub Javorský (PricewaterhouseCoopers)
Témata:

Analýza elektronické komunikace

 • Právní aspekty (GDPR, interní směrnice, osobní vs. firemní komunikace, správná dokumentace).
 • Technické aspekty (co je a není možné technicky zajistit – laptopy, mobily, mailboxy).
 • Efektivní analýza a procházení klíčových dokumentů (technologie, nástroje, postupy).
2. den
9:00 - 12:00
Ludmila Čírtková

Témata:

Psychologie korporátních podvodníků.

 • Existují společné osobnostní charakteristiky podvodníků?
 • Myšlení, pocity a chování.
 • Poruchy osobnosti a psychopatie.
 • Jak se bránit.
 • Lze podvodníka napravit?
2. den
13:00 - 16:00

Václav Jiřička (Vezeňská služba ČR)
TTémata:

Detekce lži – mýty a praktické tipy

 • Psychologické posuzování věrohodnosti a manipulace.
 • Diagnostika lži a detektory lži.
 • Teorie a modely vysvětlující chování obětí podvodníků.
 • Jak se nenechat napálit (praktické tipy pro laiky).
 • Podvodník na pracovišti (praktické tipy pro manažery).
 • Ještě k napravování „nenapravitelných“ podvodníků.