Vzdělávání Semináře Webináře Aktuální webináře

AKTUÁLNÍ WEBINÁŘE

Tyto webináře jsou zahrnuty také v AKTUÁLNÍCH SEMINÁŘÍCH.

Termín Webinář
přednášející
Obj. kód Místo konání
9. 2. Efektivní auditní postupy při auditu systému řízení bezpečnosti informací
Ing. Klára Sýkorová
PŘESUN

23005
online
10. 2. Zákon o střetu zájmů
Ing. Květa Balgová

23010.
online
14. 2. NOVÝ ZÁKON O ÚČETNICTVÍ – ÚČETNÍ ZÁZNAMY V SOUVISLOSTECH
Ing. Tomáš Severa; Ing. Jakub Bažant
NOVÉ

23011
online
15. 2. JAK NA VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Z POHLEDU COMPLIANCE A STANDARDŮ ISO
JUDr. Pavel Koukal

23013
online
20. 2., 21. 2. HR RIZIKA A JAK NA NĚ
Ing. Radek Ščotka, MBA
NOVÉ

23015
online
23. 2. ŘÍDICÍ KONTROLA DLE ZÁKONA O FINANČNÍ KONTROLE
Ing. Klára Sýkorová

23018
online
27. 2. PŘÍPRAVA A PRŮBĚH INTERNÍHO AUDITU V SOULADU SE STANDARDY PRO IA
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA

23020
online
28. 2. INTERNÍ AUDIT V INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A U OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY
Ing. Pavel Mencl, CIA, CISA, FCCA
NOVÉ

23022
online
28. 2. ORGANIZAČNÍ AUDIT
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

23023
online
1. 3. 3E V ČÍSLECH – ROZHODOVÁNÍ S AUDITNÍ STOPOU
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

23024
online
2. 3. PERSONÁLNÍ AUDIT POHLEDEM HR
Ing. Šárka Taxová

23026
online
3. 3. TVORBA AUDITORSKÝCH ZPRÁV OD A DO Z
Ing. Radek Kánský

23027
online
6. 3. VLIV ŘÍZENÍ KVALITY NA REALIZACI INTERNÍHO AUDITU
RNDr. Hana Žufanová, Ph.D.

23029
online
7. 3. ZKUŠENOSTI S METODAMI DATA INTELLIGENCE V INTERNÍM AUDITU
Ing. Petr Hornych

23030
online
8. 3. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM V SOULADU S COSO
Ing. Valdemar Adamiš

23031
online
9. 3. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Ing. Markéta Ajmová

23032
online
13. 3. JAK BY SE MĚL INTERNÍ AUDITOR ZAPOJOVAT DO ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH RIZIK
Mgr. Pavel Bláha

23037
online
14. 3. SPRÁVA DOKUMENTŮ DLE PRAVIDEL E-GOVERNMENTU
Ing. Martina Křešťáková

23039
online
14. 3. PDF leták - ZÁKON  O	KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI –  NA KOHO SE VZTAHUJE A JAKÉ POVINNOSTI Z NĚJ VYPLÝVAJÍ ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – NA KOHO SE VZTAHUJE A JAKÉ POVINNOSTI Z NĚJ VYPLÝVAJÍ
Ing. Bc. Adam Kučínský

23040
online
15. 3. AUDIT PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ (AUDIT ŘÍZENÍ PERSONÁLNÍCH PROCESŮ)
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

23041
online
16. 3. OCHRANA OZNAMOVATELŮ – STRAŠÁK NEBO PŘÍLEŽITOST?
Mgr. Stanislav Klika, CRMA, CIPP/E, CIPM, FIP
NOVÉ

23042
online
22. 3. 3E V ČÍSLECH – KALKULACE NÁKLADŮ VEŘEJNÉ SLUŽBY
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

23047
online
27. 3., 28. 3. SOX, RÁMEC COSO A RIZIKA
Ing. Radek Ščotka, MBA
NOVÉ

23049
online
31. 3. PRÁVNÍ REGULACE
JUDr. et Mgr. Jiří Taišl

23052
online
3. 4. AUDIT KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ (CCTV)
Mgr. Stanislav Klika, CRMA, CIPP/E, CIPM, FIP

23054
online
3. 4. MANAGEMENT RIZIK V PODNIKOVÉ PRAXI – JAK MÍT RIZIKA POD KONTROLOU
Ing. Jiří Kruliš, PhDr.

23055
online
4. 4. KONTROLA POSTUPU ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Ing. Markéta Ajmová

23056
online
5. 4. JAK ZABEZPEČIT PROGRAM KVALITY V MALÝCH ÚTVARECH IA
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA

23058
online
5. 4. AUDIT PERSONÁLNÍCH RIZIK V ORGANIZACI
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

23059
online
6. 4. PDF leták - INTERNÍ AUDIT  V KOMERČNÍCH  POJIŠŤOVNÁCH INTERNÍ AUDIT V KOMERČNÍCH POJIŠŤOVNÁCH
Ing. Pavel Mencl, CIA, CISA, FCCA
NOVÉ

23060
online
11. 4. ESG JAKO CESTA KE ZEFEKTIVNĚNÍ FIREMNÍCH PROCESŮ
Ing. Matouš Pinkava
NOVÉ

23062
online
12. 4. VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA – PROTOKOL O KONTROLE A POPIS KONTROLNÍCH ZJIŠTĚNÍ
Ing. Bc. Michal Sklenář

23079
online
13. 4. PDF leták - ALM – ŘÍZENÍ AKTIV A PASIV ALM – ŘÍZENÍ AKTIV A PASIV
Ing. Mgr. Václav Novotný
NOVÉ

23068
online
14. 4. NAŘÍZENÍ O CROWDFUNDINGU (CF)
JUDr. et Mgr. Jiří Taišl

23071
online
17. 4. KONTROLA VÝDAJŮ A HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM
Ing. Miroslava Pýchová
NOVÉ

23074
online
18. 4. Aktuální dění v oblasti zadávání veřejných zakázek
Ing. Markéta Ajmová; JUDr. Lenka Matochová
NOVÉ

23009
online
19. 4. KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ RIZIK OD A DO Z
doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA

23076
online
19. 4. WHISTLEBLOWING V RÁMCI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU A ZAVEDENÍ VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU
JUDr. Pavel Koukal

23078
online
20. 4. PDF leták - REALIZACE AUDITU DLE ZÁKONA  O	KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – PŘÍPADOVÁ STUDIE REALIZACE AUDITU DLE ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – PŘÍPADOVÁ STUDIE
Ing. Klára Sýkorová

23081
online
21. 4. PROVEDENÍ SEBEHODNOCENÍ INTERNÍHO AUDITU S NÁSLEDNOU NEZÁVISLOU VALIDACÍ
Mgr. Stanislav Klika, CRMA, CIPP/E, CIPM, FIP

23085
online
21. 4. CO BY MĚL INTERNÍ AUDITOR ZNÁT O RÁMCI COSO PŘED HODNOCENÍM ŘKS
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA

23086
online
24. 4., 25. 4. PDF leták - RIZIKA PŘI PODVODNÉM JEDNÁNÍ A JAK ZVLÁDNOUT PROCES ODHALOVÁNÍ  PODVODŮ RIZIKA PŘI PODVODNÉM JEDNÁNÍ A JAK ZVLÁDNOUT PROCES ODHALOVÁNÍ PODVODŮ
Ing. Radek Ščotka, MBA

23087
online
25. 4. STRATEGICKÝ MANAGEMENT: TVORBA, PROSAZOVÁNÍ A HODNOCENÍ PODNIKOVÉ STRATEGIE
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

23090
online
3. 5. PDF leták - AUDIT ANTI MONEY LAUNDERING (AML) AUDIT ANTI MONEY LAUNDERING (AML)
Mgr. Stanislav Klika, CRMA, CIPP/E, CIPM, FIP
NOVÉ

23094
online
12. 5. SPRÁVNÍ ŘÁD SE ZVLÁŠTNÍM ZAMĚŘENÍM NA KONKRÉTNÍ TÉMATA
Mgr. Yvona Pražáková

23108
online
15. 5., 16. 5. COMPLIANCE PROCESY, OVĚŘOVANÁ RIZIKA A JAK NA NĚ V PRAXI
Mgr. Petr Novotný; Ing. Radek Ščotka, MBA

23109
online
17. 5. MĚŘENÍ A ZVLÁDÁNÍ RIZIK
doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA

23112
online
19. 5. INTERNÍ AUDIT ZALOŽENÝ NA DATOVÉ ANALYTICE
Mgr. Gabriela Tvrdíková, CIA, CFE, CAMS; Bc. David Korniet

23117
online
22. 5. ZJIŠTĚNÍ Z AUDITU PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDICÍ KONTROLY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA

23118
online
23. 5. SPRÁVA DOKUMENTŮ DLE PRAVIDEL E-GOVERNMENTU
Ing. Martina Křešťáková
NOVÉ

23119
online
29. 5., 30. 5. PDF leták - INTERNÍ AUDIT IT A IS PRO ZAČÁTEČNÍKY INTERNÍ AUDIT IT A IS PRO ZAČÁTEČNÍKY
Ing. Radek Ščotka, MBA

23124
online
5. 6. VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘIZOVATELEM
Ing. Květa Balgová

23127
online
6. 6. 3E v číslech – Plánování investic ÚSC
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

23008
online
8. 6. ROČNÍ ZPRÁVA INTERNÍHO AUDITU, CO TAM PATŘÍ A NA CO NEZAPOMENOUT
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA

23131
online
9. 6. ZÁKLADY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ OD PODÁNÍ ŽÁDOSTI PO ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
Mgr. Yvona Pražáková

23132
online
12. 6., 13. 6. PRÁVNÍ MINIMUM PRO INTERNÍHO AUDITORA
Mgr. Petr Novotný; Ing. Radek Ščotka, MBA

23133
online
14. 6. PŘÍSTUPY KE VZORKOVÁNÍ V RÁMCI INTERNÍHO AUDITU
Ing. Valdemar Adamiš

23136
online
15. 6. AUDITNÍ ZPRÁVY OPTIKOU STANDARDŮ PRO IA, JAK NA ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA

23137
online

Další webináře připravujeme.

Na odkazu níže můžete shlédnout krátká videa s oblíbenou lektorkou měkkých dovedností paní Hanou Ondruškovou na různá témata.

S paní lektorkou také chystáme video, ve kterém bude reagovat na vaše dotazy a připomínky k daným tématům. Neváhejte je zasílat formou komentáře pod videem na YouTube nebo přímo elektronicky na adresu hausler@interniaudit.cz.

Zvládání stresu a emocí
Hana ONDRUŠKOVÁ


Jak se postavit ke změnám
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci I - Poučování
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci II - Až se naštvu
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci III - Zbrklost
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci IV - Nenabízejte to, co nechcete dát
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci V - Obviňování
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci VI - Tvrdá kritika
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci VII - Argumentování ve vzteku
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci VIII - Nebrecet na spatnem hrobe
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci IX - Nezamluvit důležité
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci X - Nedělat ze sebe svatého
Hana ONDRUŠKOVÁ

Na následujících odkazech můžete shlédnout další zajímavá videa.

Protikorupce ve veřejné správě
Simona Székelyová


Oznámení o zpracování osobních údajů účastníka vzdělávací akce, workshopu, konference ČIIA a ostatních setkání ČIIA: ZDE.