Vzdělávání Semináře Webináře Aktuální webináře

AKTUÁLNÍ WEBINÁŘE

Tyto webináře jsou zahrnuty také v AKTUÁLNÍCH SEMINÁŘÍCH.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KE STAŽENÍ

Termín Webinář
přednášející
Obj. kód Místo konání
27. 1. Audit outsourcingu
Ing. Miloslav Rut
NOVÉ

21003
online
27. 1. Umění říkat NE a vymezit si hranice
Ing. Hana Ondrušková
NOVÉ

21004
online
28. 1. Interní audit vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA

21005
online
28. 1. Analýza dat v MS Excel
RNDr. Alex Vinšů

21006
online
28. 1. Metodika ITIL®4 řízení služeb
Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt

21007
online
29. 1. Aktuální dění v oblasti veřejných zakázek
Ing. Markéta Ajmová; JUDr. Lenka Matochová
NOVÉ

21156
online
2. 2. Měření a zvládání rizik
doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA

21008
online
3. 2. Restart aneb motivace v novém roce
Ing. Hana Ondrušková
NOVÉ

21009
online
4. 2. Konec nejistoty s GDPR aneb obstáli byste při kontrole Úřadu pro ochranu osobních údajů?
Mgr. Stanislav Klika, CRMA, CIPP/E, CIPM; Ing. Roman Mrkvička

21010
online
5. 2. Interní hodnocení kvality IA v souladu se standardem 1300
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA

21011
online
5. 2. Jak pracují podnikové informační systémy a co z nich může vytěžit interní auditor
Ing. Ladislav Rafaj, CIA

21012
online
8. 2. Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole
Ing. Petr Sikora

21013
online
9. 2. Audit AML
Mgr. Stanislav Klika, CRMA, CIPP/E, CIPM

21014
online
10. 2. Nastavení procesu řídicí kontroly při čerpání rozpočtových prostředků v orgánu veřejné správy
Ing. Klára Sýkorová

21015
online
10. 2. Smrtelné hříchy v komunikaci
Ing. Hana Ondrušková
NOVÉ

21016
online
11. 2. GDPR v personální praxi, monitoring zaměstnanců
Mgr. Jana Horáčková, LL.M.; Ing. Radek Ščotka, MBA

21017
online
11. 2., 12. 2. Personální audit zajištěný prostřednictvím interního auditu
Ing. Jan Chmelík, CIA

21018
online
12. 2., 15. 2. 3E v číslech – Nákladově užitkové metody
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

21019
online
17. 2. Provedení sebehodnocení interního auditu s následnou nezávislou validací
Mgr. Stanislav Klika, CRMA, CIPP/E, CIPM
NOVÉ

21020
online
17. 2. Etický kodex interního auditora
Ing. Petr Vácha, CIA

21021
online
18. 2. Audit systému řízení bezpečnosti informací v organizaci – případová studie
Ing. Klára Sýkorová

21022
online
18. 2. Plánování v interním auditu – od strategie až po každodenní činnost
Ing. Radek Kánský, CIA

21023
online
22. 2. Právní úprava placení
Mgr. Markéta Hálová, Ph.D.
NOVÉ

21026
online
23. 2. Představení a práce s Power BI
Ing. Jakub Matějů

21027
online
23. 2. Jak na audit procesu nákupu
Mgr. Petr Barnat, MBA

21028
online
24. 2. Řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti
Ing. Igor Barva, CIA, CISA; Ing. Petr Grešl; Ing. Richard Michálek

21029
online
25. 2. Využití myšlenkových map při analýze dat a popisu procesů
RNDr. Alex Vinšů

21030
online
26. 2. Audit krok za krokem v souladu s požadavky Standardů pro IA
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA

21031
online
1. 3. Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací
Ing. Květa Balgová

21032
online
4. 3. Zavedení procesu monitorování nápravných opatření z interních auditů a kontrol fondů EU
Ing. Šárka Hartychová; Ing. Ladislava Slancová

21041
online
5. 3. Audit kamerových systémů (CCTV)
Mgr. Stanislav Klika, CRMA, CIPP/E, CIPM; Ing. Jakub Matějů

21042
online
8. 3., 9. 3. Krizové řízení náhledem risk manažera a interního auditora
Ing. Radek Ščotka, MBA

21044
online
10. 3. Realizace auditu řízení rizik v orgánu veřejné správy – případová studie
Ing. Klára Sýkorová

21047
online
11. 3. Autentické veřejné vystupování
RNDr. Jiří Weinberger

21048
online
12. 3., 15. 3. 3E v číslech – Kalkulace nákladů veřejné služby
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

21051
online
18. 3. Komplexní řízení rizik od A do Z
doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA

21057
online
22. 3. Audit GDPR
Mgr. Stanislav Klika, CRMA, CIPP/E, CIPM

21058
online
24. 3. Personální audity
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

21059
online
24. 3. Uplatnění principů 3E při čerpání rozpočtových prostředků v orgánu veřejné správy
Ing. Klára Sýkorová

21060
online
25. 3. Organizační audity
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

21062
online
31. 3. Využití MS Excel při analýze dat z hlavní knihy
Ing. Igor Barva, CIA, CISA; Ing. Petr Grešl

21066
online
6. 4. MANAŽERSKÁ KONTROLA A PODPORA, zpětná vazba, proč kontrolovat a co podporovat
Mgr. Alena Jáchimová

21067
online
7. 4. Whistleblowing v rámci Vnitřního kontrolního systému a nové povinnosti organizací při zavádění interních kanálů pro oznamování
JUDr. Pavel Koukal

21068
online
13. 4. Správa dokumentů ve spisové službě z pohledu interního auditora
Ing. Martina Křešťáková

21079
online
22. 4. Jak na audit procesu investice
Mgr. Petr Barnat, MBA

21089
online
29. 4. Interní audit založený na datové analytice
Bc. David Korniet; Mgr. Gabriela Tvrdíková, CIA, CFE, CAMS

21092
online
6. 5. Kontrola na místě – nelehká praxe
Ing. Jan Roubínek

21105
online
10. 5. ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ
Ing. Květa Balgová

21107
online
13. 5. Etické řízení a tvorba etického kodexu organizace
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

21112
online
14. 5., 17. 5. 3E v číslech – Plánování investic ÚSC
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

21114
online
18. 5. Registr smluv očima auditora
Bc. Petra Kupská

21115
online
24. 5. Podvod, aneb co s tím
Ing. Martin Dohnal; Ing. Kateřina Schovánková Nejedlá, CIA

21120
online
31. 5. Jak na audit procesu údržby
Mgr. Petr Barnat, MBA

21125
online
8. 6. Řízení rizik
Mgr. Stanislav Klika, CRMA, CIPP/E, CIPM

21135
online
11. 6. Systémové myšlení aneb identifikace problému v souvislostech
Ing. Jakub Matějů

21138
online
24. 6. Audit dle zákona o kybernetické bezpečnosti – případová studie
Ing. Klára Sýkorová

21150
online

Další webináře připravujeme.

Na odkazu níže můžete shlédnout krátká videa s oblíbenou lektorkou měkkých dovedností paní Hanou Ondruškovou na různá témata.

S paní lektorkou také chystáme video, ve kterém bude reagovat na vaše dotazy a připomínky k daným tématům. Neváhejte je zasílat formou komentáře pod videem na YouTube nebo přímo elektronicky na adresu hausler@interniaudit.cz.

Zvládání stresu a emocí
Hana ONDRUŠKOVÁ


Jak se postavit ke změnám
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci I - Poučování
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci II - Až se naštvu
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci III - Zbrklost
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci IV - Nenabízejte to, co nechcete dát
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci V - Obviňování
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci VI - Tvrdá kritika
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci VII - Argumentování ve vzteku
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci VIII - Nebrecet na spatnem hrobe
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci IX - Nezamluvit důležité
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci X - Nedělat ze sebe svatého
Hana ONDRUŠKOVÁ

Na následujících odkazech můžete shlédnout další zajímavá videa.

Protikorupce ve veřejné správě
Simona Székelyová


Oznámení o zpracování osobních údajů účastníka vzdělávací akce, workshopu, konference ČIIA a ostatních setkání ČIIA: ZDE.