Vzdělávání Semináře Webináře Aktuální webináře

AKTUÁLNÍ WEBINÁŘE

Tyto webináře jsou zahrnuty také v AKTUÁLNÍCH SEMINÁŘÍCH.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KE STAŽENÍ

Termín Webinář
přednášející
Obj. kód Místo konání
6. 10. ZKUŠENOSTI S METODAMI DATA INTELLIGENCE V INTERNÍM AUDITU
Ing. Petr Hornych

22245
online
10. 10. UDRŽITELNÉ PODNIKÁNÍ A ESG – STRAŠÁK NEBO PŘÍLEŽITOST
Lucie Jahnová; Mgr. Stanislav Klika, CRMA, CIPP/E, CIPM, FIP

22249
online
10. 10. INTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY IA V SOULADU SE STANDARDEM 1300
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA

22250
online
11. 10. AUDIT PROCESU INVESTICE
Mgr. Petr Barnat, MBA

22251
online
11. 10. KONTROLNÍ ŘÁD, ZÁKON Č. 255/2012 SB., PODROBNĚ A PRAKTICKY
Ing. Miroslava Pýchová

22252
online
17. 10. COMPLIANCE OČIMA INTERNÍHO AUDITORA
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA

22255
online
19. 10. ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – NA KOHO SE VZTAHUJE A JAKÉ POVINNOSTI Z NĚJ VYPLÝVAJÍ
Ing. Bc. Adam Kučínský

22260
online
20. 10. PROVEDENÍ SEBEHODNOCENÍ INTERNÍHO AUDITU S NÁSLEDNOU NEZÁVISLOU VALIDACÍ
Mgr. Stanislav Klika, CRMA, CIPP/E, CIPM, FIP

22263
online
21. 10. MANAGEMENT RIZIK V PODNIKOVÉ PRAXI – JAK MÍT RIZIKA POD KONTROLOU
Ing. Jiří Kruliš, PhDr.

22266
online
24. 10. NOVÉ TRENDY V BEZPEČNOSTI ICT
Ing. Jan Bukovský

22270
online
24. 10. OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU
Mgr. Martina Chrástková

22271
online
25. 10. AUDIT PROCESU ÚDRŽBA
Mgr. Petr Barnat, MBA

22207
online
25. 10. AUDIT AML
Mgr. Stanislav Klika, CRMA, CIPP/E, CIPM, FIP

22273
online
26. 10. SPRÁVNÍ ŘÁD SE ZVLÁŠTNÍM ZAMĚŘENÍM NA KONKRÉTNÍ TÉMATA
Mgr. Yvona Pražáková

22277
online
31. 10., 1. 11. PŘÍKLADY ŘÍZENÍ RIZIK A INTERNÍHO AUDITU V PRAXI
Ing. Radek Ščotka, MBA

22280
online
2. 11., 3. 11. PDF leták - ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ORGANIZACÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU – SOUVISLOSTI S ŘÍDÍCÍMI A KONTROLNÍMI SYSTÉMY ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ORGANIZACÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU – SOUVISLOSTI S ŘÍDÍCÍMI A KONTROLNÍMI SYSTÉMY
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

VS152
online
3. 11. RIZIKOVÉ OBLASTI V GDPR ANEB JAK PŘEDEJÍT BEZPEČNOSTNÍMU INCIDENTU
Lucie Jahnová

22284
online
4. 11. VLIV ŘÍZENÍ KVALITY NA REALIZACI INTERNÍHO AUDITU
RNDr. Hana Žufanová, Ph.D.

22288
online
7. 11. AUDIT ŘÍZENÍ SYSTÉMU DODAVATELŮ
Mgr. Petr Barnat, MBA

22290
online
8. 11. PRAVIDLA PŘESVĚDČIVÉ KOMUNIKACE, ARGUMENTACE A PREZENTACE
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

22293
online
9. 11. INTERNÍ AUDIT ZALOŽENÝ NA DATOVÉ ANALYTICE
Mgr. Gabriela Tvrdíková, CIA, CFE, CAMS; Bc. David Korniet

22294
online
9. 11. AUDIT SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ KROK ZA KROKEM – PŘÍPADOVÁ STUDIE
Ing. Klára Sýkorová

22296
online
10. 11. AUDIT VNITŘNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

22301
online
15. 11. AUDIT PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV DO IT SYSTÉMŮ
Ing. Michal Hric, CISA; Ing. Dominik Nop

22215
online
15. 11. KONTROLA POSTUPU ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Ing. Markéta Ajmová; JUDr. Lenka Matochová

22241
online
15. 11. ESG V PRIVÁTNÍM SEKTORU
Ing. Petra Hajná; Ing. Jiří Jelínek, FCCA

22308
online
16. 11. EFEKTIVNÍ AUDITNÍ POSTUPY PŘI AUDITU SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ
Ing. Klára Sýkorová

22313
online
22. 11. AUDIT PROCESU NÁKUP
Mgr. Petr Barnat, MBA

22225
online
23. 11. KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ RIZIK OD A DO Z
doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA

22317
online
23. 11. PERSONÁLNÍ AUDITY
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

22319
online
24. 11. SPISOVÁ SLUŽBA Z POHLEDU INTERNÍHO AUDITORA A E-GOVERNMENTU
Ing. Martina Křešťáková

22292
online
28. 11., 29. 11. INTERNÍ AUDIT IT A IS PRO ZAČÁTEČNÍKY
Ing. Radek Ščotka, MBA

22323
online
30. 11. JAK PŘISTOUPIT K AUDITU VYHLÁŠKY Č. 82/2018 SB. O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
Ing. Tomáš Krejčí

22324
online
1. 12. ZÁKLADY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ OD PODÁNÍ ŽÁDOSTI PO ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
Mgr. Yvona Pražáková

22327
online
2. 12. PLÁNOVÁNÍ AUDITNÍ ČINNOSTI
Mgr. Petr Barnat, MBA

22331
online
6. 12. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ JAKO AUDITNÍ NÁSTROJ
Ing. Jan Chmelík, CIA

22336
online
7. 12. MĚŘENÍ A ZVLÁDÁNÍ RIZIK
doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA

22338
online
9. 12. ÚČETNÍ ZÁZNAMY V SOUVISLOSTECH
Ing. Tomáš Severa; Ing. Jakub Bažant

22343
online
13. 12. PERSONALISTIKA A MZDY V KONTEXTU GDPR V PRAXI
Lucie Jahnová

22242
online
15. 12. VYUŽITÍ MYŠLENKOVÝCH MAP PŘI ANALÝZE DAT A POPISU PROCESŮ
RNDr. Alex Vinšů

22348
online

Další webináře připravujeme.

Na odkazu níže můžete shlédnout krátká videa s oblíbenou lektorkou měkkých dovedností paní Hanou Ondruškovou na různá témata.

S paní lektorkou také chystáme video, ve kterém bude reagovat na vaše dotazy a připomínky k daným tématům. Neváhejte je zasílat formou komentáře pod videem na YouTube nebo přímo elektronicky na adresu hausler@interniaudit.cz.

Zvládání stresu a emocí
Hana ONDRUŠKOVÁ


Jak se postavit ke změnám
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci I - Poučování
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci II - Až se naštvu
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci III - Zbrklost
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci IV - Nenabízejte to, co nechcete dát
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci V - Obviňování
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci VI - Tvrdá kritika
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci VII - Argumentování ve vzteku
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci VIII - Nebrecet na spatnem hrobe
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci IX - Nezamluvit důležité
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci X - Nedělat ze sebe svatého
Hana ONDRUŠKOVÁ

Na následujících odkazech můžete shlédnout další zajímavá videa.

Protikorupce ve veřejné správě
Simona Székelyová


Oznámení o zpracování osobních údajů účastníka vzdělávací akce, workshopu, konference ČIIA a ostatních setkání ČIIA: ZDE.