Vzdělávání Semináře Webináře Aktuální webináře

AKTUÁLNÍ WEBINÁŘE

Tyto webináře jsou zahrnuty také v AKTUÁLNÍCH SEMINÁŘÍCH.

Termín Webinář
přednášející
Obj. kód Místo konání
11. 8., 12. 8., 13. 8. PDF leták - 3E v číslech - Komplexní seminář / NOVÝ ATESTAČNÍ KURZ 3E v číslech - Komplexní seminář / NOVÝ ATESTAČNÍ KURZ
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
NOVÉ

VS20178
online
1. 9. Dopad GDPR na střet zájmů
Ing. Květa Balgová

20200
online
17. 9. AUDIT RIADENIA SPOLOČNOSTI – Trúfalosť alebo zrkadlo pre spoločnosť?
Ing. Veronika Fričová, Ph.D., CFSA

20215
online
18. 9., 21. 9. 3E v číslech – Plánování investic ÚSC
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

20216
online
22. 9. Představení a práce s Power BI
Bc. Jakub Matějů

20219
online
23. 9. Realizace auditu řízení rizik v orgánu veřejné správy – případová studie
Ing. Klára Sýkorová

20222
online
2. 10., 5. 10. 3E v číslech – Rozhodování s auditní stopou
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

20236
online
2. 10. Audit kamerových systémů (CCTV)
Mgr. Stanislav Klika, CRMA; Bc. Jakub Matějů

20240
online
7. 10. Nastavení procesu řídicí kontroly při čerpání rozpočtových prostředků v orgánu veřejné správy
Ing. Klára Sýkorová

20242
online
9. 10. Využití myšlenkových map při analýze dat a popisu procesů
RNDr. Alex Vinšů

20248
online
21. 10. KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ RIZIK OD A DO Z
doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA

20259
online
5. 11. Vedení zaměstnanců
PhDr. Luděk Vajner

20275
online
9. 11. Audit fyzické bezpečnosti
Ing. Jan Chmelík, CIA

20278
online
10. 11. Měření a zvládání rizik
doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA

20279
online
11. 11. Jak využít pravidlo 80/20
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

20280
online
11. 11. Etika pro interní auditory
Dr. Antonín Šenfeld, CIA

20281
online
12. 11. Správa dokumentů ve spisové službě z pohledu interního auditora
Ing. Martina Křešťáková

20284
online
13. 11. Veřejnosprávní kontrola – tvorba protokolu
Ing. Květa Balgová

20288
online
18. 11. Audit IT bezpečnosti – Základy, terminologie, normy a doporučení
Ing. Tomáš Luňák

20291
online
19. 11. Audit IT bezpečnosti – Audit uživatelů a zařízení v síti
Ing. Tomáš Luňák

20292
online
20. 11. Audit IT bezpečnosti – Fyzická bezpečnost, vzdělávání uživatelů a antiviry
Ing. Tomáš Luňák

20296
online
20. 11., 23. 11. Účetní výkazy – základ pro datovou analýzu
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

20299
online
23. 11. Audit krok za krokem v souladu s požadavky Standardů pro IA
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA

20300
online
23. 11. Konec nejistoty s GDPR aneb obstáli byste při kontrole Úřadu pro ochranu osobních údajů?
Mgr. Stanislav Klika, CRMA; Ing. Roman Mrkvička

20301
online
24. 11. Vnitřní kontrolní systém společnosti v kostce
Mgr. Petr Barnat, MBA

20302
online
2. 12. Jak vybrat pro auditování to nejdůležitější?
Mgr. Petr Barnat, MBA

20314
online
3. 12. Organizační audit: jak zvýšit výkon/snížit náklady organizace
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

20317
online

Další webináře připravujeme.

Na odkazu níže můžete shlédnout krátká videa s oblíbenou lektorkou měkkých dovedností paní Hanou Ondruškovou na různá témata.

S paní lektorkou také chystáme video, ve kterém bude reagovat na vaše dotazy a připomínky k daným tématům. Neváhejte je zasílat formou komentáře pod videem na YouTube nebo přímo elektronicky na adresu hausler@interniaudit.cz.

Zvládání stresu a emocí
Hana ONDRUŠKOVÁ


Jak se postavit ke změnám
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci I - Poučování
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci II - Až se naštvu
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci III - Zbrklost
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci IV - Nenabízejte to, co nechcete dát
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci V - Obviňování
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci VI - Tvrdá kritika
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci VII - Argumentování ve vzteku
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci VIII - Nebrecet na spatnem hrobe
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci IX - Nezamluvit důležité
Hana ONDRUŠKOVÁ


Smrtelné hříchy v komunikaci X - Nedělat ze sebe svatého
Hana ONDRUŠKOVÁ

Na následujících odkazech můžete shlédnout další zajímavá videa.

Protikorupce ve veřejné správě
Simona Székelyová


Oznámení o zpracování osobních údajů účastníka vzdělávací akce, workshopu, konference ČIIA a ostatních setkání ČIIA: ZDE.