Vzdělávání Semináře Aktuální semináře

Semináře - Interaktivní přehled akcí

AKTUÁLNÍ INFORMACE K AKCÍM ČIIA

Vážení členové, interní auditoři,

na základě nepříznivé situace jsme byli nuceni termíny plánovaných školení na 1. pololetí 2020 přesunout na náhradní termíny nebo zrušit. PROSÍM VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST NAŠIM AKTUÁLNÍM NABÍDKÁM NA OBDOBÍ KVĚTNA A ČERVNA 2020.

Zařadili jsme a nadále budeme do nabídky zařazovat webináře / on-line semináře.

Současně chceme ubezpečit, že v případě prezenční formy vzdělávání budou respektována veškerá Aktuální hygienická pravidla účasti na seminářích ČIIA. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Kancelář ČIIA

Den Datum Název semináře/kurz Obj. kód Místo konání
Út 2. 6., 4. 6. Účetní výkazy – Základ pro datovou analýzu / dvoudenní webinář
20166

online
Út 2. 6. Provedení sebehodnocení interního auditu s následnou nezávislou validací
20177

online
St 3. 6. Praktický přístup k doporučení ÚOOÚ pro posuzování vlivu na ochranu OÚ, zkušenosti z finančního sektoru a z veřejné správy
20172
Praha
Čt 4. 6. Interní audit založený na datové analytice
20180

online
5. 6. Letem světem o COSO rámcích pro řízení, kontrolu a rizika
20162

online
Po 8. 6., 9. 6. Příklady řízení rizik a interního auditu v praxi
20109
Praha
Út 9. 6. Správa dokumentů ve spisové službě z pohledu interního auditora - seminář přeložen z data 17. 3. na termín 9. 6. 2020 ! PŘESUN

20048
Praha
Út 9. 6. Audit vnitřní komunikace v organizaci
20163

online
St 10. 6. Monitoring nápravných opatření z interních auditů a z auditů a kontrol fondů EU - Seminář přeložen z data 02. 03. 2020 na termín 10. 06. 2020! PŘESUN

20029
Praha
Čt 11. 6., 19. 6. 3E v číslech – Rozhodování s auditní stopou / dvoudenní webinář
20168

online
Čt 11. 6. Vnitřní kontrolní systém optikou interního auditu
20171

online
12. 6., 16. 6. Metodika výkonu řídící kontroly (kontrolní mechanismy a digitalizace) / dvoudenní webinář
20165

online
Po 15. 6. Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací
20173

online
Po 15. 6. Jak sdělovat kritiku
20176
Praha
Po 15. 6., 18. 6. PDF leták - Základní kurz: I. BLOK  2. - 5. března 2020; II. BLOK  - 15. - 18. 6. 2020 Základní kurz: I. BLOK 2. - 5. března 2020; II. BLOK - 15. - 18. 6. 2020 PŘESUN

74. běh
Praha
Út 16. 6. Dopad GDPR na střet zájmů
20174

online
St 17. 6. Audit přístupových práv do IT systémů - Seminář přeložen z data 27. 3. na termín 17. 6. 2020! PŘESUN

20058
Praha
St 17. 6. Audit IT bezpečnosti - Fyzická bezpečnost, vzdělávání uživatelů a antiviry PŘESUN

20151

online
Čt 18. 6. Audit provozních výdajů
20114
Praha
19. 6. Jak vyhovět definici IA k hodnocení řízení rizik, kontrolních systémů a správy organizace
20112
Praha
Po 22. 6., 26. 6. 3E v číslech – Kalkulace nákladů veřejné služby / dvoudenní webinář
20167

online
Po 22. 6., 23. 6. Autentické veřejné vystupování / dvoudenní webinář
20175

online
Po 22. 6. Úvod do systému managementu kvality, aneb jak ověřit jeho funkčnost
20183

online
Út 23. 6. Jak účinně formulovat auditní zprávy
20118
Praha
St 24. 6. Čertovo kopýtko aneb desatero chyb v komunikaci – NEZÁVISLÉ POKRAČOVÁNÍ - seminář přeložen z data 20. 3. 2020 na termín 24. 6. 2020 !
20051
Praha
St 24. 6. Veřejnosprávní kontrola – nelehká praxe
20119
Praha
St 24. 6. Jak na souběh interního auditu kvality a AUDITU dle zákona 320/2001 Sb.?
20181

online
Čt 25. 6. Jak přistoupit k auditu vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti - Seminář přeložen z data 5. 3. 2020 na termín 25. 6. 2020 !
20033
Praha
Čt 25. 6. Hodnocení řídicího a kontrolního systému u nebankovního poskytovatele půjček
20120
Praha
26. 6. PDF leták - Řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti - seminář přeložen z data 31. 3. na termín 26. 6. 2020! Řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti - seminář přeložen z data 31. 3. na termín 26. 6. 2020! PŘESUN

20062
Praha


Oznámení o zpracování osobních údajů účastníka vzdělávací akce, workshopu, konference ČIIA a ostatních setkání ČIIA: ZDE.