Vzdělávání Semináře Aktuální semináře

Semináře - Interaktivní přehled akcí

Den Datum Název semináře/kurz Obj. kód Místo konání
Út 1. 10. Service Desk Praha
St 2. 10. Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu   Praha
St 2. 10. Risk Management jako součást strategického řízení společnosti – Postupy měření rizik   Praha
St 2. 10. Dokumenty vyžadované při finanční kontrole a interním auditu   Praha
Čt 3. 10. Krizové plánování a řízení IT kontinuity (Service kontinuity, Disaster recovery)   Praha
Čt 3. 10. PDF leták - Veřejnosprávní kontrola – nelehká praxe Veřejnosprávní kontrola – nelehká praxe Praha
4. 10. Vnitřní kontrolní systém společnosti v kostce   Praha
4. 10. Tvorba auditorských zpráv od A do Z   Praha
4. 10. Zákon o obchodních korporacích – orgány kapitálových společností Praha
Po 7. 10. Činnost Auditního orgánu a představení nejčastějších pochybení a rizik projektů spolufinancovaných z fondů EU   Praha
Po 7. 10. - 8. 10. PDF leták - Řízení rizik ve veřejné správě II. díl Řízení rizik ve veřejné správě II. díl Praha
Po 7. 10. PDF leták - Základní kurz Základní kurz   Praha
St 9. 10. Jak nevyhořet – seminář o „burn out syndromu“ Praha
St 9. 10. Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Praha
Čt 10. 10. Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky   Praha
11. 10. Jak sdělovat kritiku   Praha
Po 14. 10. - 21. 10. Autentické veřejné vystupování a jeho trénink   Praha
Po 14. 10. Finanční audit majetku prakticky krok za krokem pro organizační složky státu, územně samosprávné celky a příspěvkové organizace   Praha
Po 14. 10. Jak projít procesem zpracování osobních údajů bez úhony Praha
Út 15. 10. Audit vnitřní komunikace   Praha
Út 15. 10. PDF leták - Vnitřní řídící systém jako prevence trestní odpovědnosti právnických osob Vnitřní řídící systém jako prevence trestní odpovědnosti právnických osob Praha
St 16. 10. Jak na audit procesu nákup   Praha
St 16. 10. Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřizovatelem Praha
Čt 17. 10. Analýza dat v MS Excel   Praha
18. 10. Prezentační dovednosti   Praha
18. 10. PDF leták - Povinnosti interních auditorů dle AML zákona Povinnosti interních auditorů dle AML zákona   Praha
18. 10. Logický rámec – nástroj plánování nejen pro IA   Praha
St 23. 10. - 24. 10. Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces odhalování podvodů
19153
Praha
St 23. 10. - 24. 10. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
19154
Praha
25. 10. Člověk – největší bezpečnostní riziko
19139
Praha
25. 10. Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
19155
Praha
25. 10. PDF leták - Jednání v konfliktních situacích Jednání v konfliktních situacích
19156
Praha
Út 29. 10. PDF leták - Veřejné rozpočty v ČR – důraz na kontrolní aspekty a identifikaci rizik Veřejné rozpočty v ČR – důraz na kontrolní aspekty a identifikaci rizik
19157
Praha
Út 29. 10. Základy auditu IT bezpečnosti
19158
Praha
Út 29. 10. Přípravný kurz pro státní zkoušku z oboru služby 3-Audit
19159
Praha
St 30. 10. Audit personálních rizik
19160
Praha
St 30. 10. Jak účinně formulovat auditní zprávy
19161
Praha
St 30. 10. Jak na veřejnosprávní kontrolu – kontrolní řád v praxi
19162
Praha
Čt 31. 10. Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, opravy a udržování, hospodaření se zásobami – Interní audit/kontrola v subjektech veřejné správy
19163
Praha
Čt 31. 10. Řízení rizik
19164
Praha
Čt 31. 10. Aktivní zapojení interního auditora do implementace požadavků GDPR v organizacích veřejné správy
19165
Praha


Oznámení o zpracování osobních údajů účastníka vzdělávací akce, workshopu, konference ČIIA a ostatních setkání ČIIA: ZDE.