Vzdělávání Semináře Aktuální semináře

Semináře - Interaktivní přehled akcí

Katalog na I.pol.
2018 ke stažení v PDF
Den Datum Název semináře/kurz Obj. kód Místo konání
St 2. 5. - 3. 5. Audit účetní závěrky vybraných organizací Praha
Čt 3. 5. Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi a normami Praha
Čt 10. 5. Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Praha
Po 14. 5. Pracovní dokumentace a zprávy interního auditu Praha
Po 14. 5. Audit procesu nákup Praha
Út 15. 5. Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami   Praha
St 16. 5. Zákon č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)   Praha
Čt 17. 5. Správní řízení podle správního řádu Praha
Čt 17. 5. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., Kontrolního řádu A souvisejících předpisů   Praha
18. 5. PDF leták - IT rizika pohledem interního/externího auditora IT rizika pohledem interního/externího auditora   Praha
Po 21. 5. Kdy může interní auditor považovat používané informace za dostatečné   Praha
Po 21. 5. Metodické pokyny CHJ   Praha
Po 21. 5. - 25. 5. PDF leták - Audit informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti Audit informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti ZRUŠENO Praha
Út 22. 5. - 23. 5. Základy účetnictví veřejných financí   Praha
Čt 24. 5. PDF leták - GDPR–nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů GDPR–nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
18100
Praha
Čt 24. 5. Pohled auditora na základní zadávací postupy dle zákona č. 134/2016 Sb. ZRUŠENO Praha
25. 5. Audit outsourcingu – audit významně rizikové oblasti spojené s dosahováním 3E organizace v podnikatelské sféře i ve veřejné správě –případová studie
18102
Praha
Po 28. 5. PDF leták - Vybrané kapitoly z komunikace - !!BRNO!! Vybrané kapitoly z komunikace - !!BRNO!! ZRUŠENO Brno
Po 28. 5. PDF leták - Přístup interního auditu a kontroly k inventarizaci majetku a závazků v subjektech veřejné správy a jejich příspěvkových organizacích - !!OSTRAVA!! Přístup interního auditu a kontroly k inventarizaci majetku a závazků v subjektech veřejné správy a jejich příspěvkových organizacích - !!OSTRAVA!!
18136
Ostrava
Po 28. 5. - 30. 5. Praktické dovednosti pro výkon interního auditu
VS 92
Praha
Út 29. 5. ITIL® – řízení IT služeb (procesy, metody, audit)
18103
Praha
Út 29. 5. PDF leták - DPO prakticky - !!MIMOŘÁDNÝ SEMINÁŘ!! DPO prakticky - !!MIMOŘÁDNÝ SEMINÁŘ!!
18140
Praha
St 30. 5. Nové Prováděcí směrnice – užitečné pomůcky pro praktický výkon interního auditu
18104
Praha
St 30. 5. Risk management jako součást strategického řízení společnosti. Postupy měření rizik
18105
Praha
St 30. 5. - 1. 6. AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY
VS 89
Praha
Čt 31. 5. Zavedení řízení rizik – případová studie
18106
Praha