Vzdělávání Semináře Aktuální semináře

Semináře - Interaktivní přehled akcí

Den Datum Název semináře/kurz Obj. kód Místo konání
St 11. 9. PDF leták - Jak vybrat pro auditování to nejdůležitější - BRNO Jak vybrat pro auditování to nejdůležitější - BRNO Brno
Čt 12. 9. Jak lépe pracovat s interní dokumentací, směrnicemi a normami Praha
Po 16. 9. Schvalování výdajů příspěvkové organizace - MIMOŘÁDNÝ SEMINÁŘ   Praha
Út 17. 9. Využití myšlenkových map při analýze dat a popisu procesů   Praha
Út 17. 9. - 18. 9. PDF leták - Účetní výkaznictví organizací veřejného sektoru - souvislosti s řídícími a kontrolními systémy Účetní výkaznictví organizací veřejného sektoru - souvislosti s řídícími a kontrolními systémy   Praha
St 18. 9. Jak ověřit soulad zákona o kybernetické bezpečnosti v organizaci – případová studie Praha
St 18. 9. - 19. 9. PDF leták - Osm lekcí ze základů interního auditu Osm lekcí ze základů interního auditu   Praha
20. 9. Audit přístupových práv do IT systémů ZRUŠENO Praha
20. 9. Praktické řízení rizik dle Metodického pokynu č. 2 ze 4. 4. 2016 Metodika řízení rizik ve veřejné správě ZRUŠENO Praha
Po 23. 9. - 24. 9. PDF leták - Compliance pohledem Compliance Officera, interního auditora a risk manažera Compliance pohledem Compliance Officera, interního auditora a risk manažera ZRUŠENO Praha
Po 23. 9. PDF leták - Finanční hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí podle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění Finanční hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí podle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění ZRUŠENO Praha
Po 23. 9. - 25. 9. Audit IT – třídenní seminář pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT
19118
Praha
Po 23. 9. PDF leták - 3E v číslech - OSTRAVA 3E v číslech - OSTRAVA OBSAZENO Ostrava
St 25. 9. Audit souladu s normou ISO 9001:2015 Systém managmentu kvality
19119
Praha
St 25. 9. MS Excel jako užitečný pomocník auditora
19120
Praha
St 25. 9. - 26. 9. PDF leták - Řízení rizik ve veřejné správě I. díl Řízení rizik ve veřejné správě I. díl ZRUŠENO Praha
27. 9. Rozprava o Etickém kodexu Institutu interních auditorů
19122
Praha
27. 9. Veřejné zakázky malého rozsahu
19123
Praha


Oznámení o zpracování osobních údajů účastníka vzdělávací akce, workshopu, konference ČIIA a ostatních setkání ČIIA: ZDE.