Vzdělávání Dlouhodobé vzdělávání Akademie Risk Managementu (ARM)

AKADEMIE RISK MANAGEMENTU

Vzdělávací program v oblasti řízení rizik, který má hned dva hlavní cíle:

 1. být kvalitním přípravným programem pro získání certifikace v oblasti ujištění o řízení rizik – CRMA (Certification in Risk Management Assurance). ČIIA takto reaguje na poptávku po tomto novém certifikačním programu. Pro CRMA doposud nejsou k dispozici žádné studijní materiály ani ukázkové otázky, certifikační program bude zpočátku poskytován pouze v anglickém jazyce, což činí přípravu na tuto zkoušku velmi obtížnou. Cílem „Akademie“ je uchazečům o certifikaci CRMA usnadnit jejich přípravu na tuto zkoušku (mj. i prostřednictvím česko-anglického výkladového slovníčku).
 2. být uceleným vzdělávacím programem řízení rizik (RM) v podobě, v jaké není na českém trhu v současné době k dispozici. Účastníkům poskytne praktické znalosti a dovednosti řízení jednotlivých typů rizik (operační, finanční, pojistné, environmentální, …), přehled a znalosti stěžejních rámců RM a v neposlední řadě i dovednosti nezbytné při prosazování rizikově zaměřené kultury v dané organizaci. To vše prostřednictvím týmu zkušených lektorů a kvalitních výukových materiálů.

Cílová skupina

CRMA je vynikající příležitostí pro interní auditory, jak zvýšit svoji profesní způsobilost, jak se posunout dále profesně. Je ideální příležitostí pro ty certifikované interní auditory, kteří již úspěšně zvládli základní atributy „řemesla“ interního auditu a chtěli by se posunout do role vnitřního poradce v oblasti risk managementu. Hlavní cílovou skupinou jsou jak certifikovaní interní auditoři, ale i nezanedbatelná skupina pracovníků útvarů risk managementu, kde také dnes existuje reálná poptávka po poradenských a hodnotících dovednostech.

Pro ostatní je „Akademie“ programem, který jim v ucelené podobě přiblíží praktické detaily řízení jednotlivých rizik, umožní nahlédnout pod pokličku samostatných týmů řízení rizik (útvary RM v bankách, útvary pojistné matematiky pojišťovnách) a také je vybaví nezbytnými dovednostmi pro posuzování vyspělosti risk managementu v dané organizaci.

Struktura „Akademie“

Jak struktura, tak i související výukové materiály jsou nyní ve stádiu přípravy a budou k dispozici na konci měsíce srpna. Nicméně již nyní můžeme prozradit, jaká hlavní témata bude „Akademie“ obsahovat. Struktura vychází ve velké míře z osnovy CRMA - níže je uvedena malá ochutnávka probíraných témat:

Blok: Znalosti a dovednosti RM (28. – 31. 5. 2018)

Témata:

Organizační uspořádání RM:

 • Hodnocení RM z hlediska souladu se strategickými cíli: cíle RM, přijatelná úroveň rizika a riziková tolerance
 • Hodnocení vnitřních procesů z hlediska RM: Odpovědnost za RM, organizační struktura, rozhodovací procesy a jejich dokumentace, dostupné zdroje, řízení vztahů s třetími stranami, vnitřní směrnice
 • Hodnocení vnějších procesů z hlediska RM: hlavní vnější vlivy, očekávání zainteresovaných stran

Principy procesů RM:

 • Přehled rámců RM a jejich využití při hodnocení vyspělosti RM: COSO, ISO 31000, AS/NZS 4360:2004, SOX 404
 • Nástroje pro identifikaci, analýzu a hodnocení hlavních typů rizik
 • Registr rizik, rizikové scénáře, kvantitativní modely
 • Druhy vhodných odpovědí na riziko, sledování opatření ke zmírňování rizik
 • Reporting, KRI (klíčové ukazatele rizikovosti)
 • Průběžné zlepšování RM systému
 • Dopad do kapitálové přiměřenosti finančních institucí
 • Sledování ztrát vyplývajících z rizik, vnitřní řídicí a kontrolní systém jako hlavní prvek účinného řízení rizik
LEKTOŘI Dr. Antonín Šenfeld, CIA (AXA Česká republika), Ing. Jan Chmelík (Česká spořitelna), Doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA (EY),
Ing. Mgr. Václav Novotný (Advanced Risk Management)
, Ing. Radek Ščotka, MBA (Argeus)
Blok: Ujišťovací a poradenské činnosti RM (11. – 12. 6. 2018)

Témata:

Role IA při poskytování ujištění o RM:

 • Prověření způsobu řízení klíčových rizik a jejich reportingu
 • Ujišťovací zakázky v oblasti procesů RM

Poradenská role IA v oblasti RM:

 • Podpora při identifikaci a hodnocení rizik
 • Vzdělávání managementu v rámci nalezení odpovědi na riziko
 • Koordinace činností RM a související reporting
 • Návrh strategie řízení rizik a její schválení orgány společnosti
LEKTOŘI Ing. Radek Ščotka, MBA (Argeus), Dr. Antonín Šenfeld, CIA (AXA Česká republika), Ing. Hana Ondrušková

Cena:

Člen ČIIA          23 500,- (28 435,- vč. DPH)
Nečlen ČIIA      25 500,- (30 855,- vč. DPH)

Sleva:
časová závazná registrace do 30. 4. 2018
15%
množstevní každý 2. a další účastník z jedné organizace 10%

ÚČASTNÍCI KURZU OBDRŽÍ PRAKTICKOU POMŮCKU IPPF „POSUZOVÁNÍ PŘIMĚŘENOSTI ŘÍZENÍ RIZIK S POUŽITÍM NORMY ISO 31000“ A ORIGINÁL STUDIJNÍ PŘÍRUČKY CERTIFIKACE CRMA Z MEZINÁRODNÍHO INSTITUTU THE IIA.


S dalšími otázkami se obracejte na Terezu Štětinovou, e-mail: stetinova@interniaudit.cz.