Vzdělávání Dlouhodobé vzdělávání Akademie mediace pro IA Program

Program

24. - 26. října 2022

1. den


 

 • Typy konfliktů
 • Vývoj konfliktu
 • Strategie řešení konfliktů – výhody, rizika, prevence rizik
 • Popisná vs. hodnotící komunikace a jejich vliv na vnímání informací
2. den

 

 • Já sdělení
 • Techniky aktivního naslouchání a jejich role v konfliktu
 • Typy otázek a jejich role v konfliktu
 • Modelové situace – řešení typických sporných situací
3. den


 

 • Modelové situace – řešení typických sporných situací
 • Práce s námitkami
 • Pozitivní vyjadřování – vyjadřování zaměřené na budoucí uspořádání a možnosti