Vzdělávání Dlouhodobé vzdělávání Akademie Corporate Compliance (ACC)


AKADEMIE CORPORATE COMPLIANCE

 

 

Akademie Corporate Compliance je primárně určená pro interní auditory, kteří se chtějí důkladně seznámit s problematikou řízení rizika nesouladu s předpisy, resp. zdokonalit se na úroveň vyžadovanou mezinárodními certifikacemi CIA a CRMA.

Současně však je vhodným vzdělávacím programem i pro pracovníky compliance, resp. pro ostatní manažery, kteří odpovídají za nastavování a koordinaci řídicího a kontrolního systému, včetně udržování soustavy vnitřních předpisů v souladu s legislativními a regulatorními požadavky.

 

 

ROZSAH A ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Akademie Corporate Compliance je koncipovaná jako pětidenní cyklus logicky uspořádaných samostatných seminářů, které jsou dále členěny po půldenních blocích pokrytých různými lektory. Jako poslední budou zařazeny praktické zkušenosti a uvedení případových studií podle oborů činností přítomných posluchačů. Vzdělávací program bude zakončen testem pokrývajícím všechna probraná témata.
Lektoři jsou zkušení compliance manažeři a interní auditoři z praxe, resp. z poradenských firem poskytujících v této oblasti služby na úrovni požadavků právních předpisů a standardů.

 

 

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Akademie v tomto termínu zrušena. Budeme Vás informovat o novém termínu konání!

1. BLOK
27. 2. - 1. 3. 2018
2. BLOK 13. - 15. 3. 2018


ČASOVÁ SLEVA 15% JE PLATNÁ DO 9. 2. 2018.

Množstevní sleva: 10% pro druhého a každého dalšího účastníka z jedné organizace.

CENA:
člen          19 600,- (s DPH 23 716,-)
nečlen      21 600,- (s DPH 26 136,-)

 

S dalšími otázkami se obracejte na Terezu Štětinovou, e-mail: stetinova@interniaudit.cz.1. BLOK

1.DEN
DOPOLEDNE
Compliance očima manažera (Mgr. Filip Vančo)

Témata:

Vymezení compliance v rámci řídicího a kontrolního systému a z pohledu legislativy:

 • Etika a integrita, cíl ŘKS dle COSO, corporate governance, regulace dle oborů.
Co, kdo a jak dělá při řízení rizika nesouladu, identifikaci, hodnocení a řízení:
 • Role risk managementu, compliance, interního auditu, managementu.

1.DEN
ODPOLEDNE
Compliance očima zaměstnance - 1. ČÁST (JUDr. Anna Stejskalová; Česká spořitelna)

Témata:

Soustava vnitřních předpisů:
 • úloha vnitřních předpisů v organizaci z pohledu compliance, optimální nastavení a udržování soustavy předpisů.
Proškolování, informace a reporting o předpisech:
 • zásady compliance v oblasti práce s vnitřními předpisy.
2.DEN          
DOPOLEDNE
Compliance očima zaměstnance - 2. ČÁST (Bc. Ivo Středa, CIA; MONETA Money Bank)

Témata:

Zajišťování kontrol compliance:
 • nastavení odpovědnosti za dodržování vnitřních předpisů, průběžné compliance kontroly, formalizace jejich zajišťování.
2.DEN
ODPOLEDNE
Compliance očima compliance officera (JUDr. Jiří Heneberk; Compllex)
Témata:

Organizace funkce compliance:

 • inspirace z finančního sektoru (Basel, CRR, CRD IV, lokální obezřetnost), outsourcing, co-sourcing.
Zásady a postupy zajišťování funkce compliance:
 • příklad úpravy z finančního sektoru.
3.DEN          
DOPOLEDNE
Compliance z pohledu trestněprávní odpovědnosti firem (Marek Dandár, CFE; EY a Tereza Kubínová, CFE)

Témata:

Legislativní rámec a zkušenosti s trestněprávní odpovědností v zahraničí:
 • Americký zákon Foreign Corrupt Practices Act, britský UK Bribery Act a známé kauzy. Aktuální trendy trestněprávní odpovědnosti v České republice - statistiky a případy z praxe. Nástroje předcházení možným trestním postihům firem.

 

2. BLOK

1.DEN
DOPOLEDNE
Compliance očima interního auditora - 1. část (Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA; Eurodan)

Témata:

Vymezení compliance auditu, co vše z compliance je možné auditovat:

 • compliance audit jako jeden z typů auditů, předcházení riziku nesouladu dodržování předpisů, včetně úmyslných činů.
Nástroje a techniky pro provádění auditů operací compliance:
 • běžně využívané formuláře, automatizovaná podpora testování souladu.
1.DEN
ODPOLEDNE
Compliance očima interního auditora - 2. část (Ing. Petr Grešl; Rogit)

Témata:

Způsob provádění compliance auditu systému, zajišťování compliance auditu operací:

 • specifické přístupy k auditu compliance
2.DEN
DOPOLEDNE
Compliance očima regulátora finančního trhu (Ing. Věra Mazánková; Česká národní banka)

Témata:

Pilíře regulace compliance na finančním trhu:

 • Regulatorní pojetí a vymezení compliance.
 • Vnitřní působnosti, uspořádání a procesy při zajišťování compliance očima regulátora. Střípky z dohledové praxe.
2.DEN
ODPOLEDNE
Compliance v praxi - 1. část + věrečný test (JUDr. Jiří Heneberk; Compllex)

Témata:

Zkušenosti z různých oborů - finanční institutce, soukromý sektor, veřejný sektor, farmacie.

3.DEN
DOPOLEDNE
Compliance v praxi - 2. část (JUDr. Anna Stejskalová)

Témata:

Zkušenosti z různých oborů - finanční instituce, soukromý sektor, veřejný sektor, farmacie.
Závěrečný test.