Vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ

Jednou z oblastí, v níž Český institut interních auditorů svou činností naplňuje poslání podporovat rozvoj interního auditu v České republice, je systém vzdělávání, do kterého patří tyto typy vzdělávání:

 

 • Širokou škálu seminářů (pro členy za zvýhodněné ceny) týkajících se nejen oblasti interního auditu, ale i seminářů zaměřených na finanční institutce, IT, komunikaci,kontrolu, podvody, řízení rizik, strukturální fondy, účetnictví, veřejnou správu, vnitřní řídící a kontrolní systém a další.
 • Univerzitu interního auditu (UIA) - komplexní vzdělávací projekt ČIIA. Komplexnost, hlavní atribut celého programu. Pokrývá nejen celý proces interního auditu, od plánování až po řízení auditního útvaru, ale i znalosti z podnikatelského prostředí, právního rámce, vedení lidí. Propojení teorie s reálnými ukázkami, je dalším výrazným rysem UIA.
 • Akademii Risk Managementu (ARM) - vzdělávací program v oblasti řízení rizik. Prvním cílem tohoto programu je být kvalitním přípravným programem pro získání certifikace v oblasti ujištění o řízení rizik - CRMA a usnadnit uchazečům o certifikaci CRMA jejich přípravu na tuto zkoušku. Druhým cílem je být uceleným vzdělávacím programem řízení rizik v podobě, v jaké není na českém trhu v současné době k dispozici.
 • Titul The Certified Internal Auditor (CIA) je jedinou globálně akceptovanou certifikací interních auditorů a zůstává standardem, kterým držitelé demonstrují svou kompetenci a profeionalitu na poli interního auditu. Kandidáti opouštějí program obohaceni o vzdělání, zkušenost, informace a podnikatelské nástroje, které mohou okamžitě uplatnit v jakémkoli podnikatelském prostředí nebo společnosti.
 • Speciální zkoušky:
  - The Certification in Risk Management Assurance (CRMA)
  - Titul The Certified Goernment Auditing Professional (CGAP)
  - Titul The Certification in Control Self-Assessment (CCSA)
  - Titul The Certified Financial Services Auditor (CFSA)
 • Akreditované školení pro veřejnou správu: "Základní kurz" a "Atestační kurz".
  - Základní kurz probíhá v rámci jednotného systému přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit. Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR.
  - Atestační kurzy jsou koncipovány jako navazující vzdělávaní se specializací na ucelené tematické bloky finančního řízení, funkčnosti jeho kontrolních mechanismů a nejlepších zkušeností při výkonu jednotlivých druhů interního auditu. Atestační kurzy jsou také akreditované Ministerstvem vnitra ČR.

 

Nabídka ČIIA umožňuje ucelené vzdělávání složené z dílčích seminářů pro jednotlivé skupiny auditorů, od začínajících auditorů bez zkušeností, přes auditory požadující vzdělávání pro složení zkoušky CIA, až po odborníky s dlouholetými zkušenostmi působícími v manažerských pozicích v interním auditu, resp. držitelů CIA, kteří se po složení zkoušek zapojují do systému kontinuálního profesního vzdělávání.