Přístup auditu k problematice analýzy a řízení rizik

Nový

7.11.2023 - 8.11.2023
variabilní symbol: 23276

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

CÍL SEMINÁŘE

Osvojit si problematiku pro identifikaci, analýzu a řízení rizik podle nejnovějších principů a metod.

OBSAH SEMINÁŘE

• Úvod do analýzy řízení rizik (vysvětlení problematiky, nástroje, kde vše využít).
• Metodika hodnocení rizik, práce s riziky, plán zvládání rizik.
• Případová studie a praktická cvičení týkající se problematiky identifikace rizik.
• Řízení rizik jako podpora při plánování IA nebo při prověrkách.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Lenka Hradecká
Ing. Zbyněk Malý

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 5 800,- Kč bez DPH (7 018,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 7 300,- Kč bez DPH (8 833,- Kč s DPH)

Přihlásit se