Příprava na SREP aneb dohlídka v praxi

11.9.2024 - 11.9.2024
variabilní symbol: 24208

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory ve finančních institucích podléhajících dohlídkám České národní banky, dále pro pracovníky útvarů řízení rizik a compliance.

CÍL SEMINÁŘE

Poskytnout komplexní informaci o jednotlivých prvcích procesu SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) od kategorizace institucí přes hodnocení jednotlivých oblastí SREPu až po výstup ve formě rozhodnutí o požadované výši kapitálu a likvidity. Dále budou diskutovány požadavky na ICAAP a ILAAP a ověřování formou dohlídek na místě.

OBSAH SEMINÁŘE

ÚVOD DO SREP PROCESU

 • Struktura Basel III.
 • SREP a jeho struktura.

HLAVNÍ PRVKY SREP PROCESU

 • Kategorizace institucí a proporcionalita.
 • Skóring v procesu SREP.
 • Monitoring klíčových ukazatelů.
 • Analýza obchodního modelu.
 • Hodnocení řídicího a kontrolního systému.
 • Hodnocení rizik pro kapitál.
 • Hodnocení přiměřenosti kapitálu instituce.
 • Hodnocení rizik pro likviditu a financování.
 • Hodnocení přiměřenosti likvidity instituce.
 • Celkové SREP hodnocení a opatření dohledu.
 • Uplatnění SREP na přeshraniční skupiny.
 • Stresové testování orgány dohledu.

POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM

 • Úvod.
 • Koncept tří linií obrany.
 • Role a zodpovědnosti orgánů a výborů.
 • Organizační struktura.
 • Outsourcing.
 • Risk culture a business conduct.
 • Systém vnitřní kontroly.

POŽADAVKY NA ICAAP A ILAAP

 • Úvod do ICAAP a ILAAP.
 • Společné požadavky na ICAAP a ILAAP.
 • Požadavky na ICAAP.
 • Požadavky na ILAAP.
 • Interní validace ICAAP a ILAAP.
 • Role interního auditu.

KONTROLY V BANKÁCH

 • Koncepce a zásady dohledu.
 • Cyklus dohledu.
 • Dohled na dálku.
 • Kontroly na místě.
 • Krizové řízení.
 • Dohled ECB.

NÁVRH SREP PRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

SHRNUTÍ SEMINÁŘE A ZÁVĚR

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 17:00

Lektor
Ing. Mgr. Václav Novotný

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 7 200,- Kč bez DPH (8 712,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 8 650,- Kč bez DPH (10 467,- Kč s DPH)

Přihlásit se