Příprava a průběh interního auditu v souladu s Globálními standardy pro IA

Aktualizováno

8.11.2024 - 8.11.2024
variabilní symbol: 24278

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory.

CÍL SEMINÁŘE

V rámci semináře budou účastníci seznámeni s přístupem k výkonu interního auditu tak, aby naplňoval požadavky na postupy v souladu s požadavky Globálních standardů IA. Bude probrán work-flow auditního procesu s ohledem na kvalitu jednotlivých kroků. S využitím vhodných formulářů a šablon bude v rámci semináře probráno plánování zakázky, hodnocení řízení operačních rizik dle nastavených kritérií, dokumentace průběhu auditu, reporting zjištění a průběžné interní hodnocení činnosti auditního týmu.

OBSAH SEMINÁŘE

  • K čemu jsou pro výkon IA užitečné Globální standardy IA?
  • Jak uplatnit požadavky Globálních standardů v rámci ujišťovacích auditních zakázek?
  • Doporučené postupy k naplnění požadavků na plánování, realizaci, reporting a monitoring.
  • Průběžné interní hodnocení plnění požadavků Globálních standardů IA.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
Ing. Rodan Svoboda, CIA

Cena semináře
Cena člen (webinář): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 800,- Kč bez DPH (3 388,- Kč s DPH)

Přihlásit se