Příklady nedostatků zjištěných při zadávání zakázek zadávaných podle Zákona č. 134/2016 Sb.

5.10.2023 - 5.10.2023
variabilní symbol: 23235

ÚROVEŇ

Pro účastníky se znalostí procesu zadávání VZ.

URČENO PRO

Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a práci komisí veřejných zadavatelů. Pro kontrolory a interní auditory, kteří kontrolují / auditují proces výběrových řízení. Pro všechny, kteří chtějí být seznámeni s novými postupy v zadávacích řízeních.

CÍL SEMINÁŘE

Probrat s účastníky praktické příklady různých druhů a odhalit odchylky a případné nedostatky týkající se jednotlivých zadávacích řízení a fází jejich průběhu. Posoudit závažnost zjištěných nedostatků a naformulovat zjištění auditu.

OBSAH SEMINÁŘE

• Praktické případy nesprávností a nedostatků při zadávání veřejných zakázek.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Mgr. Pavel Bláha

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se