Prezentace výsledků interního auditu

11.10.2024 - 11.10.2024
variabilní symbol: 24239

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditoři působící v útvarech interního auditu v ústředních správních úřadech, na krajských, městských a obecních úřadech.

CÍL SEMINÁŘE

Pomoci auditorům působícím v rozpočtové sféře prezentovat výsledky interních auditů vedoucím těchto úřadů zejména v případech, kdy musí sdělovat nevítané skutečnosti.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Výhody a nevýhody jednotlivých způsobů prezentace zprávy z interního auditu (pouze předání písemného vyhotovení zprávy, předání písemného vyhotovení zprávy s následným projednáním dle požadavku vedoucího orgánu, prezentace výsledků interního auditu spolu s předáním písemného vyhotovení zprávy).
  • Volba formy a rozsahu manažerského shrnutí v písemné zprávě ve vztahu ke způsobu projednání.
  • Zásady správné komunikace při projednávání zprávy a jak interpretovat reakce protistrany.
  • Jak nejlépe sdělovat negativní skutečnosti.
  • Jak navrhovat přijetí nepopulárních, ale nezbytných opatření.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 12:00

Lektor
PhDr. JUDr. Milan Kryštof Čech, DBA

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 2 750,- Kč bez DPH (3 328,- Kč s DPH)

Přihlásit se