Představení konkrétního auditu zaměřeného na IT

31.10.2024 - 31.10.2024
variabilní symbol: 24271

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí.

CÍL SEMINÁŘE

Objasnit výkon auditu zaměřený na IT. Výstupem semináře bude checklist k výkonu auditu.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Přístup k auditu IT, jeho zaměření, harmonizace kroků, auditní postupy.
  • Posouzení strategických dokumentů k řízení a rozvoji ICT v organizaci ve vazbě na obecně platné

a vnitřní předpisy.

  • Posouzení funkčnosti vazby IS na informační systémy veřejné správy a jejich úroveň.
  • Analýza úspěšnosti plnění strategie k řízení a rozvoji ICT.
  • Prověření použití finančních prostředků vkládaných do ICT.
  • Vyhodnocení smluvních vztahů s dodavateli v oblasti ICT.
  • Podíl na péči o vzdělávání uživatelů a zpětná vazba v oblasti využívání ICT.
  • Ověření nastavení řídicích a kontrolních mechanismů, poznání procesu řízení rizik v oblasti ICT.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Ladislava Slancová, MPA, LL.M.

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se