Představení konkrétního auditu zaměřeného na IT

Nový

11.10.2023 - 11.10.2023
variabilní symbol: 23247

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí.

CÍL SEMINÁŘE

Objasnit výkon auditu zaměřený na IT. Výstupem semináře bude checklist k výkonu auditu.

OBSAH SEMINÁŘE

• Přístup k auditu IT, jeho zaměření, harmonizace kroků, auditní postupy.
• Posouzení strategických dokumentů k řízení a rozvoji ICT v organizaci ve vazbě na obecně platné
a vnitřní předpisy.
• Posouzení funkčnosti vazby IS na informační systémy veřejné správy a jejich úroveň.
• Analýza úspěšnosti plnění strategie k řízení a rozvoji ICT.
• Prověření použití finančních prostředků vkládaných do ICT.
• Vyhodnocení smluvních vztahů s dodavateli v oblasti ICT.
• Podíl na péči o vzdělávání uživatelů a zpětná vazba v oblasti využívání ICT.
• Ověření nastavení řídicích a kontrolních mechanismů, poznání procesu řízení rizik v oblasti ICT.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Ladislava Slancová, MPA

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se