Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR)

Aktualizováno

4.10.2024 - 4.10.2024
variabilní symbol: 24230

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je zaměřen zejména na bankovní, a i nebankovní obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele a všechny, kteří se o tuto problematiku zajímají.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem je seznámit účastníky s hlavními instituty zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud jde o poskytování investičních služeb po změnách vyplývajících z přijetí MIFID II a MIFIR. Účastníci se taktéž seznámí s aktuálními novelami zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT).

OBSAH SEMINÁŘE

  • Zákon o podnikání na kapitálovém trhu a MIFID II:

a) investiční služby a investiční nástroje,
b) obchodníci s cennými papíry – investiční zprostředkovatelé – vázaní zástupci – některé nové povinnosti,
c) podmínky pro poskytování investičních služeb ,
d) jednotlivé inverstiční služby (investiční zprostřekování, investiční poradenství.

  • Odbornost osob a posuzování přiměřenosti a vhodnosti investiční služby:

a) obchodní systémy,
b) výrazné zpřísnění sankcí pro poskytovatele investičních služeb, nové delikty členů vedoucích orgánů.

  • MIFID II Refit – plánované změny MIFID II.
  • Otázky a diskuze.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
JUDr. et Mgr. Jiří Taišl

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se