Právní úprava investičních společností a fondů (ZISIF)

Nový

3.12.2024 - 3.12.2024
variabilní symbol: 24317

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je zaměřen zejména na bankovní a i nebankovní finanční instituce, investiční společnosti a fondy, investiční zprostředkovatele a všechny, kteří se o tuto problematiku zajímají.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem je seznámit účastníky s hlavními instituty zákona o investičních společnostech a fondech. Účastníci se taktéž seznámí s aktuálními novelami zákona o investičních společnostech a fondech.

OBSAH SEMINÁŘE

Zákon o investičních společnostech a fondech (ZISIF):

  • kolektivní investování a jeho regulace,
  • obhospodařovatel a administrátor IF,
  • investiční fondy, jejich druhy a právní formy,
  • distribuce a marketing investičních fondů,
  • otázky a diskuse.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
JUDr. et Mgr. Jiří Taišl

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se