Právní regulace kryptoaktiv

6.10.2023 - 6.10.2023
variabilní symbol: 23239

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je zaměřen zejména na bankovní, a i nebankovní obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele a všechny, kteří se o tuto problematiku zajímají.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit účastníky s novou regulací kryptoaktiv v ČR a EU.

OBSAH SEMINÁŘE


•    Právní pojem kryptoaktiv.

•    Kryptoaktiva a současná regulace praní peněz AML.

•    Reguce kryptoaktiv v ČR (AML zákon, Živnostenský zákon, ppodnikání zahraničních. poskytovatelů služeb spojených s krpytoaktivy v ČR).

•    Regulace kryptoaktiv ve vybraných státech EU (Německo, Malta, Kypr).

•    Nová regulace krypto aktiv na úrovni EU MICA.

•    Dotazy a diskuze.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
JUDr. et Mgr. Jiří Taišl

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se